ADMITERE CLASA A IX-A PROFIL PEDAGOGIC


ADMITERE CLASA A IX-A PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR

AN ȘC 2023-2024
PROBE DE APTITUDINI

10-12 MAI 2023 -Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la
probe de aptitudini
15-16 MAI 2023- Înscrierea pentru probele de aptitudini la secretariatul colegiului între orele 9,00-
15,00
18 MAI 2023- Desfășurarea probelor de aptitudini
22 MAI 2023- Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

GRAFICUL DE ORGANIZARE A PROBELOR DE APTITUDINI

PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR

AN ȘC 2023-2024

Probele de aptitudini se desfășoară în data de 18 mai 2023

1. Proba de aptitudini fizice orele 9,00-11,00
2. Proba de aptitudini muzicale ora 11,30
3. Interviul ora 11,00
4. Proba de aptitudini artistice ora 13,00

Probele de aptitudini au următoarea structură:
SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR
1. Proba de aptitudini muzicale
Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului
muzical
prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece
pentru copii.
Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile
vocale.
2. Proba de aptitudini fizice
Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului
locomotor;
b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei
vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.
3. Proba de aptitudini artistice
Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte,
tema plastică fiind propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi
încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
4. Interviul
Interviul constă în:
a) lectură la prima vedere a unui text literar;

b)recitarea unei poezii;

c) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică
capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a
cuvântului).
Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

PROBE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ

10-12 MAI 2023 -Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la
probele de verificare a cunoștințelor de limba maternă maghiară
15-16 MAI 2023- Înscrierea pentru probele de verificare a cunoștințelor de limba maternă maghiară
la secretariatul colegiului între orele 9,00-15,00
18 MAI 2023 ora 10,00- Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limba maternă
maghiară
22 MAI 2023- Comunicarea rezultatelor probelor de verificare a cunoștințelor de limba maternă
maghiară

DIRECTOR,
PROF.SZŐCS ILDICO

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED

FELVÉTELI -IX.OSZTÁLYBA 2023-2024

Tanító-óvóképző/Kisdedóvó pedagógus szakokra jelentkező diákok
figyelmébe!
Kizáró jellegű vizsga
Erre vonatkozó igazolást "Anexa la fișa de înscriere” mindenkinek a saját iskolája állít
ki május 10-12 periódusban. Ezt mindenkinek jeleznie kell a saját iskolájában, hogy
igényel ilyet.
A kollégium titkárságán május 15-16- án 9,00-15,00 óra között lehet beiratkoni a
kizáró jellegű vizsgákra.
A kizáró jellegű vizsgák időpontja : 2023 május 18. Eredményhirdetés 2023 május
22.
A záróvizsgát követően, a felvételi jegyek ismeretében, július 5-én
eredményhirdetésre kerül sor.
Akik nem nyernek felvételt, kérhetik az iskoláikból a felvételi lapot "fisa de inscriere"
,azért, hogy részt vehessenek a kódos beiratkozáson.
A felvételt nyert diákok július 6 án leadják a beiratkozási dossziét.
Reál(matematika-informatika/természettudományok) osztályba jelentkezők
figyelmébe!
Minden jelölt saját iskolájában megkapja a beiratkozási lapot.Ezt július 6-7, 10-14
között kitölti -diák, szülő, osztályfőnök aláírása szükséges. Ezt személyesen leadja a
saját iskolája titkárságra. Július 10-14 között ellenőrízni lehet a bevezetett adatokat.
Július 19-én megtörténik a számítógépes elosztás.
Július 20-25 között a felvételt nyert diákok leadják a beiratkozási dossziét.Július 28-
tól indul egy második iratkozás is a fennmaradt helyekre, hogy az esetlegesen
kimaradt diákok helyzete is rendeződhessen.
A más megyéből jelentkezők a nevesített megyei felvételi központba küldik
vagy hozzák a beiratkozási lapjukat.
Szakiskolába(Pincér szak) jelentkező diákok figyelmébe!
Július 3-7 között a szakiskolába jelentkező diákoknak a saját iskolája kiállítja a
szakiskolai beiratkozási lapot és beirakoznak a kívánt szakiskolába.
Július 14-én eredményhirdetés. Július 17-20 között a bejutott diákok leadják a
beiratkozási dossziét. Július 25 -én indul egy második iratkozás a fennmaradt
helyekre.
Szeretettel várunk mindenkit!
Érdeklődni a kollégium titkárságán lehet a 0258861947-es telefonszámon, a
bgk@bethlengabor.ro email címen vagy a facebookon.

Szőcs Ildikó igazgató


04.05.2023