Simon László Tanulmányi ösztöndíj


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

            A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány Vezetősége és a Bethlen Gábor Kollégium Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet a Simon László Tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A díjat ifj. Simon László alapította édesapja, néhai Simon László emlékére, aki a kollégium pedagógiatanára volt. A díj évente egyszeri alkalommal kerül kiosztásra a tanévzáró ünnepségen, illetve a ballagási ünnepségen. Az ösztöndíjalapból, melyet az adományozó a Bethlen Gábor Alapítvány számláján helyezett letétbe, 1ösztöndíj kerül kiosztásra ballagáskor, három ösztöndíj pedig tanévzárókor.

            Pályázók köre: A díjra pályázatot nyújthatnak be 9-12-es diákok az elméleti szakirány reál osztályaiból.

            A pályázat elbírálásának szempontjai:

  • 80% a lezárt tanév tanulmányi átlaga
  • 20% versenyeredmények alapján szerzett pontszám (helyi, megyei, regionális, országos szintű versenyek).

Verseny

Kategória

I. díj

II. díj

III. díj

Dicséret/különdíj

 

helyi

4 p

4p

4p

 

 

megyei

7p

6p

5p

5p

 

regionális

7,75p

7,5p

7,25p

7p

 

országos

10p

9p

8p

8p

 

Versenypontok átlaga

 

Versenyeredmények pontszáma

versenypontok átlaga+0,5  díjak száma

A lezárt félév tanulmányi átlaga

 

Végső pontszám

 
             

 

 

A pályázatok leadásának határideje:

  • a 12-ikes diákok esetében a végső határidő 2019. május 20.
  • a 9-11-ikes diákok esetében a végső határidő 2019. június 10.

A pályázatokat a honlapról letölthető, elekronikus módon kitöltött űrlapon kell benyújtani, mellékelve a pontozást igazoló dokumentumok, diplomák fénymásolatát. (űrlap letöltése)

Nagyenyed, 2019. február 1.

 

Szőcs Ildikó                                                                                                  Turzai Ildikó

Elnök, igazgató                                                                                 Ösztöndíjbizottság elnöke


2019.02.04.