ROSE projekt


ROSE projektindító információk

2018 novemberében Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégiumban elkezdődött a ROSE projekt megvalósítása. A megnevezett projekt haszonélvezői, melynek alcíme Út a sikerhez, 253 középiskolás diák: IX. osztály- 56 diák, X. osztály – 57 diák,  XI. osztály – 66 diák, XII. osztály – 74 diák.

A Bethlen Gábor Kollégium elsődleges célkitűzése, hogy esélyegyenlőséget nyújtson minden diáknak a minőségi oktatáshoz, mely által értelmes, jól felkészült, helyüket megálló diákokat készítük fel a társadalom számára.  További célunk, hogy iskolánk megyei és országos szinten is elismert és sikeres oktatási intézmény legyen.

Intézményünk megpályázta és meg is nyerte a Tanügyminisztérium által meghirdetett és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank által finanszírozott pályázatot, amely a jobb érettségi eredmények elérését tűzte ki célul a haladási arány és az érettségi átlag növelése által. A pályázat időtartama 4 év, 2018-tól 2022-ig.

A diákokkal, tanárokkal és szülőkkel kitöltött kérdőívek kiértékelése után, az oktatási minőség javítása érdekében három tevékenységtípus került bele a projektbe: iskolán kívüli tevékenységek (kirándulások, színházlátogatások, egyetemi látogatások)- ezeket a szaktanárok és az osztályfőnökök szervezik -, az érettségi tantárgyakból felkészítő pótórák, valamint pályaorientációs tanácsadás és jövőkép formálása. Mindezek a tevékenységek a diákok tanulási motivációjának fejlesztéséhez vezetnek.

2018 végéig hét heten keresztül a szaktanárok ingyen felkészítőket tartanak a diákoknak érettségi tantárgyakból a következőképpen: a IX. és a X. osztályosok számára hiányosságokat pótló órákat román nyelvből és matematikából, a XI. és XII. osztályosok számára érettségire felkészítő tevékenységeket románból, magyarból, matematikából, valamint csak a XII. osztályosok számára biológiából, informatikából, földrajzból, kémiából és pszichológiából. A kidolgozott munkatervek és az órarend az iskolában a ROSE projekt számára kijelölt helyre vannak kifüggesztve.

  A pályaorientációs tanácsadás és jövőkép formáló tevékenység célja a diákok képességeinek megfelelő pályaválasztás irányítása. Célcsoport: 56 IX. osztályos és 74 XII. osztályos diák.

A pályázat által laptopok és megfelelő oktatási programok is kerülnek beszerzésre, amelyek hozzájárulnak a diákok tanulási sikeréhez.

A projekt kivitelező csapata a Bethlen Gábor Kollégium Vezetőtanácsának és Igazgatójának, Szőcs Ildikó támogatásának örülhet.

Projektvezető: Popa Ana Maria

Pénzügyi felelős: Varga Éva

Beszerzési felelős: Szilágyi Róbert

Érettségire való felkészítés és felzárkoztatás koordinálásának felelőse: Bartha Mmelinda

Iskolán kívüli tevékenységek felelőse: Gábor Ella

Sajtófelelős: Tiutiu Grațiela


2018.NOVEMBER 6.