Múzeum


         

     Az  Iskolatörténeti múzeum rövid története:

                  Az Iskolatörténeti múzeum létrehozásának ötlete  már a 90 – es években felmerült, azonban megvalósítására 2001 - ben   került sor. Felavatása 2001. május 25 – én  a Bethlen - napok alkalmával valósult meg.

Szükség volt egy ilyen jellegű múzeumra, hiszen a Kollégium múltja, az elődök emléke, tisztelete mindnyájunkat arra kötelez, hogy rendszerezve is őrizzük  iskolamúltunkat.

A múzeum  a jelenlegi épületegyüttes legrégibb, 1775 – ben épült Kis – kollégium egyik bolthajtásos termében kapott helyet.

A múzeumi anyag nagy részét a Kollégium régi rajzszertárjában tártuk fel. Régi iratok, képek, albumok, Emlékkönyvek, Értesítők kerültek elő. Újsághirdetés és városi gyűjtés is nagymértékben segített a múzeumi anyag gyűjtésében. Helyszüke miatt a begyűjtött anyagnak alig fele lett kiállítva.

 Régi iratok, egykori kiadványok, fényképek, régi tanfelszerelések, iskolánk pedagógusainak munkái bizonyítják a Kollégium  értékes múltját és jelenét.

A kiállított gyűjtemény legérdekesebb, de egyben legértékesebb anyaga közül megemlítjük:

  • az 1746 – ban nyomtatott Szent Írás Értelmére Vezérlő Magyar Lekszikont, melyet Bód Péter írt és szerkesztett.
  • 1838 – ban kiadott Zsebszótárt
  • 1863 – ban Pesten nyomtatott Ékesszolástant

A régi fizika tanfelszerelések közül a látogatók megtekinthetik a 19. századi szemléltető anyagokat:

  • a Leybold optikai készletet
  • a gőzgép makettet
  • a Spaner – féle induktort
  • az 1888 – ban New Yorkban gyártott gramofont

 A kiállított anyag között van az 1891 –ben öntött csengő is.

Érdekessége a múzeumnak az a panaszlevél, amely 1928 – ban íródott és,  amely az 1980 – as években került elő az Ó – kollégium javítása közben. 

2006 –ban a múzeumot felújítottuk és kibővítettük egy 19. századot felidéző osztályteremmel. Régi padok, katedra, albumok idézik a múltat.

Xantus Gábor jóvoltából a múzeumba került a Kollégium neves véndiákjának, az Afrika kutató Sáska László orvosi műszereinek egy része .

Féltve őrzött „ereklye” a Fenichel Sámuel új – guineai sírjáról hozott föld. Az értékes kazettát 2008 –ban Xantus Gábor új – guineai expedíciója  alkalmával hozta Fenichel Sámuel sírjáról.

Az Iskolatörténeti múzeum nemcsak a véndiákoknak, hanem a vendégeknek és az iskolát meglátogató turistáknak is attrakció. Ezt bizonyítja a múzeum vendégkönyve is.