A Bethlen Kollégium Református szemináriumi osztályába való beiratkozás a 2007-2008-as tanévre

 

1.      Beiratkozás  2007.május 21 - 23. d.e. a Bethlen Kollégium titkárságán.

2.      Írásbeli teszt és szóbeli vizsga vallásból 2007. május 25 –én, 9 órakor a Bethlen Kollégiumban.

3        Eredményhírdetés 2007 május 25-én, a különböző osztályok bemutatása után.

A beiratkozáshoz szükséges a Beiratkozási lap melleklete -,,anexa fişă de înscriere” kitöltve, személyazonossagi igazolvány másolata.

Beiratkozáskor lehet szállást igényelni a tesztelés idejére.

További kérdésekkel a Kollégium titkárságához lehet fordulni: Tf. -0258-861947.

Fontos, hogy lehetőleg minden környékbeli gyerek jelenjen meg a tesztelésen, hiszen az, aki megjelenik, még iratkozhat más szakra, de aki nem jelenik meg és esetleg nem jut be más szakra, nem iratkozhat be a református szemináriumba.

A tesztlap megoldásához a következő témaköröket kell ismerni:

 

ÓSZ
1. Őstörténetek:

-    A világ teremtése (1Móz 1-2)

-         Édenkerti bűneset (1Móz 3, 1-24)

-         Kain és Ábel (1Móz  4, 1-16)

-         Bábel tornya (1Móz 11, 1-9)

2. Nóé története (1Móz 6;7; 8; 9, 8-19)
3. Ábrahám története (1Móz 12; 13; 15; 17; 18; 19; 21; 22)
4. Jákob története (1Móz 25, 19-34; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33)
5. József története (1Móz 37; 39; 40;41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49;50)
6. Mózes

-         Születése (2Móz 1-2)

-         Elhívása (2Móz 3)

-         Izrael a Sínai hegynél (2Móz 19; 20)

7. Sámson (Bir 13; 14; 15; 16)
8. Dávid és Góliát (1Sám 17)
19. Salamon bölcsessége (1Kir 3)
10. Illés próféta Sareptában (1Kir 17) és a Kármelen (1Kir 18, 21-46)

 

ÚSZ
1. Jézus születése, megkeresztelkedése (Mt 1, 18-25; 2, 1-12; Lk 2, 1-20)
2. Jézus bevonulása Jeruzsálembe (Mt 21, 1-17)
3. Az utolsó vacsora (Mt 26, 17-35)
4. Jézus kereszthalála (Mt 27, 1-66)
5. Jézus feltámadása (Mt 28, 1-20)
6. Jézus mennybemenetele (Ap Csel 1, 1-14)
7. A Szentlélek kitöltetése (ApCsel 2, 1-13)
8. Jézus csodái

-         a kánai mennyegző (Jn 2, 1-12)

-         A gutaütött meggyógyítása (Lk 5, 17-26)

                  -     Jairus lányának feltámasztása (Lk 8, 40-41 és 18-23)
9. Jézus példázatai

-         A magvető példázata (Mt 13, 1-11 és 18-23)

-         Az irgalmas samaritánus (Lk 10, 25-37)

-         Jézus a jó Pásztor (Jn 10, 1-16)

HK*

1, 2, 3, 4, 21, 23, 24,  54,  68, 92

*

A nem református jelöltek számára a H. K. kérdései nem kötelezőek.

Error: Unable to read footer file.