Jelentkezési lap tanároknak Jelentkezési lap diákoknak TUDEK 2003 Archívum

Tisztelt Kolléga, Kedves Diákok!

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tisztelettel meghívja a társintézmények érdeklődő diákjait és szaktanárait a 2003. november 21–23. között rendezendő

Tudományos Diákkörök II. Erdélyi Konferenciájára (TUDEK 2003).

A konferencia munkálatai a következő hat szekcióban zajlanak: Biológia, Fizika–Kémia, Földrajz–Geológia–Környezetvédelem, Humán- és Társadalomtudományok, Magyar nyelv és néprajz, Matematika–Informatika.

A konferencia célja

Az erdélyi magyar középiskolák szaktanárai és speciális érdeklődésű diákjai közötti kapcsolatteremtés, a további együttműködés megalapozása, a szaktantárgyakra alapozott, de az egyéni kibontakozás lehetőségét magába foglaló nemes versengés megteremtése.

Általános tudnivalók, jelentkezési feltételek

A konferencián részt vehet bármely romániai magyar középiskolás diák (beleértve a 2002–2003-as tanévben érettségizett tanulókat is).

Minden dolgozat meg kell feleljen a következő általános feltételeknek:

·      legfeljebb két szerzője lehet

·      egy szekcióban egy diák vagy szerzőpáros csak egy dolgozatot mutathat be

·      nem szerepelhet olyan dolgozat, amelyet már bemutattak egy korábbi TUDOK vagy TUDEK konferencián

·      a bemutatásra szánt dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos követelményeknek

·      megközelítési módjában és megírásában legyen eredeti (tartalmazzon egyéni megfigyeléseket, esetenként kísérleteket, felméréseket stb. illetve ezek értelmezését)

A dolgozat előadása

A szerzők maximum 10 perces kiselőadásban mutatják be munkájukat. Az előadáshoz demonstrációs eszközöket (diavetítő, írásvetítő, számítógép, video stb.) is használhatnak.

A dolgozatok értékelése

Minden szekciónak három tagú, megfelelő szakértőkből álló zsűrije van. A dolgozatok értékelése két szakaszban történik: előzetes értékelés (zsűrielnök, 0–20 pont) és az előadás (zsűritagonként 0–10 pont) értékelése. A végeredményt (0–50 pont) a két értékelés összesített pontszáma adja.

A konferencia nyertesei indulhatnak a Tudományos Diákkörök IV. Országos Konferenciáján (TUDOK 2004), amelyre 2004. március 31–április 1. között kerül sor a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban.

A jelentkezés lépései

1.     Jelentkezési adatok közvetítése a mellékelt jelentkezési lapon.

2.    A kivonat (a dolgozat rövid, maximum egy oldalas összefoglalója) beküldése. (Túljelentkezés esetén a zsűri a kivonatok alapján válogatja ki a résztvevő dolgozatokat!)

3.    A dolgozat beküldése. A formai követelmények a következők: a dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a hat A4-es oldalt (a különböző mellékletek és függelékek ebbe nem számítanak bele); a használt betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12 pont, normál sorköztávolság; a dolgozaton fel kell tüntetni a szerzők, a középiskola és a felkészítő szaktanár(ok) nevét.

A jelentkezési lapot és a kivonatot levélben és e-mail-en 2003. október 31-ig kell beküldeni.

A dolgozatot postán kell elküldeni legkésőbb 2003. november 7-ig (a postabélyegző dátuma).

A határidő után küldött, vagy a kiírástól eltérő dolgozatot nem fogadjuk el!

Postacím: Colegiul „Bethlen Gábor” TUDOK 2003 515200 Aiud str. Bethlen Gábor nr. 1. jud. Alba -

E-mail: tudek2003@bethlengabor.ro

Telefon/fax: 0258–861947

Honlap: http://www.bethlengabor.ro vagy http://www.tudek.home.ro

Tisztelettel,

Dvorácsek Ágoston, Krizbai Jenő, Stáb Ildikó

Simon János

szervező tanárok

igazgató

Nagyenyed, 2003. szeptember 10.

Error: Unable to read footer file.