Terveink

PÁLYÁZAT
A Bethlen Gábor Kollégium részérõl tanszerek, szemléltetõ anyagok beszerzésének támogatására

A “Bethlen Gábor” Kollégium Igazgatósága valamint katedrafelelõsei felmérve a Kollégium jelenlegi állományában létezõ szemléltetõ anyagok összeségét, azoknak régiségét megállapított a következõket:

- Kollégiumunk több mint tíz éve semmilyen anyagi támogatásban nem részesült, hogy anyagi bázisát felújíthassa
- konkrétan katedránként sem kapott szemléltetõ anyagokat: laboratóriumi felszerelést, diafilmek, térképek stb.
- pedagógusaink saját anyagi lehetõségeiket felhasználva próbálták és próbálják a hiányosságokat pótolni

I.Fizika laboratórium: 93340 Ft - 388 Eu
II.Biológia-földrajz kabinet: 63000 Ft -262,5Eu
III.Történelem kabinet 131000Ft -545 Eu
IV.Taneszközök I-IV osztály számára: 11296Ft- 47,06 Eu

ÖSSZESEN: 298636 Ft - 1244.31 Eu

A tanszerek és szemléltetõ anyagok összeírása, valamint az áraknak kiírása és a végösszeg megállapítása a magyarországi “Képes Taneszköz” 2002-2003 árjegyzéke alapján történt .

Ha részesülnénk anyagi támogatásukban az említett katedráknak sikerülne felszerelésüket, szemléltetõ anyagaink nagy részét felújítani.

Bõvebben errõl...

SIMON JÁNOS
A Bethlen Gábor Kollégium igazgatója

Error: Unable to read footer file.