Egy fül-orr-gégészeti tükröt, filmes dobozokat, vérnyomásmérőt és néhány régi fényképet adományozott Xántusz Gábor a kollégium iskolamúzeumának
(Rohonyi D. Iván felvétele)
Az idén ötödik alakalommal szerveztek Bethlen-napokat a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban. A háromnapos rendezvény programja között mindenki találhatott számára megfelelőt: a fiatal és idősebb korosztály számos esemény közül válogathatott. Mindegyik napon egy-egy jeles személyiségre emlékeztek: első nap Bakó Árpád egykori testnevelő tanárra, második nap Dr. Sáska Lászlóra, harmadik nap pedig Gáspár János pedagógusra, tanárra.
A péntek déli megnyitón Demény Piroska aligazgatónő köszöntötte a résztvevőket, majd Bárócz Huba esperes ünnepi áhítata következett. Az aligazgatónő elmondta: szellemi önmagunkat ajándékozzuk vendégeinknek és reméljük, hogy mindenki nagyon jól érzi majd magát. Az ünnepélyes megnyitón felszólalt még Dominich Sándor, a kollégium tiszteletbeli tanára, Rácz Levente megyei RMDSZ elnök, Popa Romul pedig a helyi polgármesteri hivatal üdvözletét adta át. Demény Ágnes szavalt, Man Bianka mezőségi és magyarlapádi népdalokat énekelt.
Szőcs Ildikó iskolaigazgató elmondta: nagyon sok minden történik a kollégiumban. – Állandó dinamizmus jellemzi a hétköznapokat is. Az út elején állunk, sok kérdés fogalmazódik meg bennünk. Mi lesz tovább? A folyamatosan romló állapotú épületben színvonalas, tartalmas tevékenységet próbálunk folytatni. Ebből nyújtunk ízelítőt az érdeklődőknek e néhány nap során – tette hozzá. Ezt követően leleplezték Lőrincz Lehel munkáját, a Bakó Árpád egykori kollégiumi tornatanárról készült domborművet. Lőrincz László laudációjában elhangzott, hogy Bakó Árpád igényes pedagógus volt, és az 1950-es évekig dolgozott a nagyenyedi kollégiumban. A délutáni szavalóversenyt az iskola néptánccsoportjának előadása, valamint táncház követte a tornateremben.
Szombat délelőtt a felnőttek tudományos ülésen vehettek részt. Többek között Király László nyugalmazott magyartanár, Péntek János, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanára, Józsa Miklós és Bakó Botond nyugalmazott kollégiumi tanárok emlékeztek Szabó T. Attilára. A neves nyelvészprofesszor tanárkodásáról, nagyenyedi száműzetésének éveiről hallhattunk. – Szabó Attila maradandóan véste be nevét a kollégium és a város történetébe tanári, nevelői és kutatói munkásságával – mondta Király László. – Tervezzük egy márványtábla elkészítését, amely a kollégium falán hirdeti majd mindenkinek a híres nyelvész, tanár munkájának jelentőségét – tette hozzá.
Ezzel egyidőben zajlott a tudományos diákkonferencia, ahol a kollégium tanulói reál és humán csoportokban mutathatták be elkészített dolgozataikat. A reálkategóriában nagydíjat nyert Szakács Júlia, a humán kategóriában pedig Ferencz Gábor Antal.
A dr. Sáska László emléksarok berendezése számított a szombati nap fénypontjának. Xántusz Gábor adományozta az Afrikában élő orvos örökségét a kollégium iskolamúzeumának. Elmondta: édesapja és Sáska László sűrű levelezését követően jelent meg az Életem Afrika című sorozat az egykori Igazság napilapban, és így került ő is kapcsolatba Sáska Lászlóval. – Az özvegye úgy akarta, hogy halála után hozzuk haza orvosi laboratóriumának műszereit és adományozzuk a kollégiumnak. Sokáig nem lehetett ezt megvalósítani, de most végre átadhatjuk ezt az örökséget, hogy itt, az iskolamúzeumban tovább őrizzék az egykori orvos emlékét – mondta Xántusz
Az iskola második emeletén berendezett iskolabörzén bemutatkoztak a különböző szakosodású kollégiumi osztályok. Emellett képeket láthattunk a cserkészcsapat tevékenységéből és belepillanthattunk az iskolaújság legfrissebb számába is. A díszteremben felléptek az óvodások cigánytáncokkal, valamint gyermekjátékokat láthattunk Gáspár János Csemegék című műve alapján, és fellépett az iskola néptánccsoportja. Bemutatták a kollégiumi értesítőt, amelyet vacsora után a felnőtteknek borkóstolás, a diákoknak pedig buli követett.
Vasárnap dr. Pap Géza református püspök hirdetett igét a vártemplomi ünnepi istentiszteleten, majd a Bethlen Gábor udvara című táncelőadásra került sor a Collegium Gabrielense előadásában a várudvaron. Ezután a püspök jelenlétében felavatták a felújított konviktus épületét. A délutáni események már Torockószentgyörgyön zajlottak. Először istentiszteletre került sor a helyi református templomban, majd Bakó Botond tartott előadást Gáspár János életéről és munkásságáról. A rendezvény kopjafaavatással zárult. A Torockószentgyörgyön született tanár tiszteletére felállított kopjafára ezt vésték: Egy igazi magyar mindenész. A rendezvénysorozat utolsó mozzanataként az érdeklődők a Torockószentgyörgy ma című képzőművészeti kiállításon vehettek részt.

Dézsi Ildikó

 

forrás:Szabadság
Error: Unable to read footer file.