PÁPAI  PÁRIZ  FERENC  PÁLYÁZATI  FELHIVÁS

 

Dr. Szőcs Gyula javaslatára a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium munkaközössége irodalmi (irodalmi feldolgozás) és történelmi (történelmi elemzés) pályázatot hirdet IX-XII. osztályos diákok részére a következő témakörökben:
1 Nagyenyed és környéke  XIX. századi történetének feldolgozása, különös tekintettel az 1848/49-es eseményekre.
2 Egy nagyenyedi református vagy katolikus egyházi vezető élete, munkássága.

A pályázat célja: Nagyenyed szellemi örökségének ápolása, speciális érdeklődésű diákok foglalkoztatása, tehetségkutatás, diákok közötti kapcsolatteremtés, stb.

Általános tudnivalók, jelentkezési feltételek:

  A pályázat kiírója  és támogatója dr.Szőcs Gyula a következő díjakat ajánlja :
  I.díj:     130 000 HUF  
  II.díj:    100 000 HUF
  III.díj:   70 000 HUF
  A pályázaton jelentkezhet minden  középiskolás diák. A dolgozat a következő feltételeknek kell megfeleljen:
 

-         legfeljebb két szerzője lehet

-         a bemutatásra szánt dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos követelményeknek

-         megközelítési módjában és megírásában legyen eredeti (az elbírálás során kiemelten érté-keljük a sok, esetleg eleddig ismeretlen

 forrásmunkát felmutató és felhasználó pályaműveket.

 

A formai követelmények a következők:

 

-         a dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a hat A4-es gépelt oldalt (a különböző mellékletek és függelékek nem számítanak bele)

-         a használt betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12 pont, normál (másfél soros) sortávolság

-         a pályaműveket jeligével kell ellátni, három nyomtatott példányban (külön-külön lezárt borítékban) és Cd-n kell leadnia következő címre:

 

Colegiul National Bethlen Gabor

515200 Aiud Str. Bethlen Gabor Nr.1.

Jud. Alba

  Beadási határidő: 2006.november 30..
 

A határidő után küldött, vagy a kiírás feltételeinek nem megfelelő munkákat nem értékeljük!

  Eredményhirdetés: 2007. márciusi ünnepség keretében (a legjobb munkák előadásra kerülnek).
  Nagyenyed, 2006.09.22.
   
 
Igazgató Programfelelős
 Szőcs Ildikó    Demény Piroska
Error: Unable to read footer file.