Terveink

PÁLYÁZAT
A Bethlen Gábor Kollégium részéről tanszerek, szemléltető anyagok beszerzésének támogatására

A “Bethlen Gábor” Kollégium Igazgatósága valamint katedrafelelősei felmérve a Kollégium jelenlegi állományában létező szemléltető anyagok összeségét, azoknak régiségét megállapított a következőket:

- Kollégiumunk több mint tíz éve semmilyen anyagi támogatásban nem részesült, hogy anyagi bázisát felújíthassa
- konkrétan katedránként sem kapott szemléltető anyagokat: laboratóriumi felszerelést, diafilmek, térképek stb.
- pedagógusaink saját anyagi lehetőségeiket felhasználva próbálták és próbálják a hiányosságokat pótolni

I. Fizika laboratórium: 93340 Ft   -388 EU

Sor
szám

Kod
szám

Megnevezés

Dr.

Bruttó ár

1

O 839.764

Polarizált     fémtükör

 2

790 Ft

2

 

Változtatható rés

1

14.160 Ft

3

SZEDER-006

Szikraindulásos tekercs (elektronikus 20Khz, 15 kV)

1

17.000 Ft

6

03-073

Készlet az elektronikus mező erővonalainak kimutatására

1

10.750 Ft

7

1.10.3.b

Sikkondenzator

1

10.340 Ft

8

A 4

Jelgenerátor a feszültség és a frekvencia változtatására

1

41.050 Ft.

II.Biológia-földrajz kabinet: 63.000 Ft - 262,5 EU

-térképek, videofilmek, környezetvédelmi videofilmek, írásvetítő fóliák, anatómiai és genetikai modellek
-az összeg nem foglalja magába mikroszkópok értékét
-iskolánk nagyon régi ,használhatatlan mikroszkópokkal rendelkezik.

SCHREIBER környezetismereti oktatótáblák

Életközösségek

83010

A vízpartok életközössége

83020

A tavak életközössége

83070

Mocsarak és lápok életközössége

83080

A folyók életközössége

83100

A rétek, legelők életközössége

83110

A mező életközössége

83130

A kertek életközössége

83170

A trópusi esőerdő életvilága

Környezetvédelmi és biológiai videofilmek

182

Egyensúly a természetben

237

Még megmenthető

187

Az emberi test I-III

188

Az emberi test IV-VI

189

Az emberi test VII-VIII

Klett  anatomiai táblák

3-12-85003

Keringési rendszer

3-12-85051

Emberi csontváz- elölnézet

3-12-85004

Idegrendszer

3-12-85052

Emberi izomzat- hátulnézet

III.Történelem kabinet: 131.000 Ft -  545 EU

- térképek, történelmi videofilmek

Magyar nyelvű történelmi térképek

CART5

Nagy földrajzi felfedezések  és gyarmatosítások(XV-XVII sz)

140x100

14 590

CART6

Európa a népvándorlások idején(III-VI)

140x100

14 590

CART 7

Európa 1000 körül

140x100

14 590

CART 8

Európa a XII-XIII században

140x100

14 590

CART 15

Európa 1945-1989-i

140x100

14 590

Történelmi videofilmek

287

Az ókori Kelet I.

288

Az ókori Kelet II

289

Az ókori Kelet III

290

Az ókori Kelet IV

291

Az ókori Kelet V

292

Az ókori Kelet VI

293

Rákoczi nyomában

307-309

Történelem I –II- III Repeta

310-311

Történelem V osztályosoknak I-II

340-341-342

A középkor I –II- III

347

Az ókori Hellász I

Taneszközök I-IV osztály számára

Matematika

WISSNER  geometriai modellek- 03 9604  Általános iskolai geo készlet    9490 Ft

ES02  Szétszedhető köbdeciméter 100 db 1x1x1cm, 10db 1x1x10cm,10db 10x10x1c 3500Ft

Környezetismeret

Életközösségek

83010  A vizpartok életközössége

83020  A tavak életközössége

83070 Mocsarak és lápok életközössége

83080 A folyók életközössége

83100 A rétek legelők életközössége

83110 A mező életközössége

83130 A kertek életközössége

83170 A trópusi esőerdő élővilága

Rendelési szám

ANATÓMIA  8 db-os garnítura

25x35 cm keretezett

25x35 cm

   

031

Az emberi csontváz

1512

032

Az emberi izomzat

1512

033

Vérkeringés

1512

034

Idegrendszer

1512

035

Táplálkozás, emésztés

1512

036

Fogak, nyelőcső, légző rendszer

1512

037

Szem, fül, bőr felépítése

1512

038

Szagló és ízlelő érzékszervek

1512

Összesen  12096Ft

A tanszerek és szemléltető anyagok összeírása, valamint az áraknak kiírása és a végösszeg megállapítása a magyarországi “Képes Taneszköz” 2002-2003 árjegyzéke alapján történt .

Ha részesülnénk anyagi támogatásukban az említett katedráknak sikerülne felszerelésüket, szemléltető anyagaink nagy részét felújítani.

SIMON JÁNOS
A Bethlen Gábor Kollégium igazgatója

Error: Unable to read footer file.