Bethlen-napok Nagyenyeden

 

Fehér – A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban V. alkalommal rendezik meg a Bethlen-napokat.

Tegnap 13 órakor a megnyitón jelen voltak a város alpolgármestere, az RMDSZ és az egyház képviselői, a Kollégium meghívott vendégei és természetesen az iskola teljes diáksága és tanári kara.

A Bárócz Huba református esperes tartotta áhítat után Demény Piroska aligazgató mondott köszöntőt, ünnepi beszédet Dominich Sándor, a Veszprémi Egyetem doktora, a Kollégium tiszteletbeli tanára tartott. A polgármester és a városi tanács üdvözletét Popa Romul tanácsos tolmácsolta. Az RMDSZ részéről Rácz Levente Fehér megyei elnök köszöntötte az egybegyűlteket, végezetül Szőcs Ildikó igazgató mondott köszönetet az iskola támogatóinak.

Mán Bianka énekszámai és Demény Ágnes szavalata tették színessé a megnyitó ünnepséget.

A három nap programja

Tegnap az ünnepélyes megnyitó után Bakó Árpád egykori testnevelő tanár domborművét leplezték le.

Délután szavalóversenyt tartottak, este pedig a Kollégium népi táncegyüttese tartott bemutatót, melyet táncház követett.

Ma, szombaton 10 órakor kezdődik a felnőttek tudományos ülésszaka. A könyvtár termében Szabó T. Attila életét és munkásságát méltatják. Ugyanakkor Dominich Sándor elnökletével diáktudományos ülésszakot is tartanak. 15 órától a felújított iskolamúzeum és benne a dr. Sáska László-emléksarok felavatására kerül sor. Az iskolabörze után, 18 órától mutatják be a Kollégiumi Értesítőt, valamint Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában – Kolozsváriak a Gulágon című könyvét. A Barcsay-galériában fotókiállítás lesz megtekinthető.

Május 7-én, vasárnap 10 órai kezdettel hálaadó istentisztelet a vártemplomban, igét hirdet Dr. Pap Géza református püspök. 11 órától a Collegium Gabrielense mutatja be táncműsorát. 12 órától a felújított konviktus felavatására kerül sor. 15 órakor az ünnepi társaság Torockószentgyörgyre indul, ahol az ünnepi istentisztelet után felavatják a Gáspár Sándor emlékére felállított kopjafát. Képzőművészeti kiállítás is nyílik Torockószentgyörgyön.

Takács Ildikó

forrás: Nyugati jelen

Error: Unable to read footer file.