Megemlékezett “Nagyjairól”

Nagyenyed/Fehér – Háromnapos rendezvénysorozaton a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium rendezte, az iskolát népszerűsíteni hivatott Bethlen-napok alkalmat adnak arra is, hogy a Kollégium véndiákjai, egykori tanárai és mindazok, akik életűk során kapcsolatba kerültek az iskolával, visszajöjjenek és leróják kegyeletüket, elszámoljanak cselekedeteikkel vagy egyszerűen csak fejet hajtsanak a Nagy Fejedelem árnya előtt. “A Bethlen szellemmel dúsított enyedi levegő genetikai mutációt okoz, mely átöröklődik az utódokba. Így maradt fenn az iskola generációkon, rendszerváltozásokon keresztül” – mondta Dominich Sándor, a mindig visszatérő véndiák.

Szombaton a Szabó T. Attila centenáriumi vándorgyűlés érkezett Nagyenyedre. A 100 éve született nyelvész két évig volt az iskola tanára. A bensőséges hangulatú, dr. Demény Piroska vezette értekezleten részt vettek ifj. Szabó T. Attila, az ünnepelt nagyobbik fia, dr. Péntek János, a BBTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének vezetője, dr. Fazakas Emese, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár főszerkesztője, dr. Kozma Dezső egyetemi tanár, Zsemlyei Borbála doktorandus, Király László, Bakó Botond, Józsa Miklós ny. kollégiumi tanárok, Győrfi Dénes, a Bethlen Dokumentációs Könyvtár könyvtárosa.


Az emlékezés koszorúját helyezi el az ükunoka, Aknay Tibor

A nemzetközi hírnevű nyelvész professzor fia gyermekkori emlékeit idézte, majd az üldözött, sokáig mellőzött tudós életéről beszélt. Király László Szabó T. Attila enyedi éveinek bemutatása kapcsán a harmincas évek kollégiumi hangulatát érzékeltető, színes előadást tartott. Bakó Botond a profeszszorral kapcsolatos élményeit mondta el, utalva a tudományos munkásságában fellelhető enyedi tanárkodásának nyomaira. Józsa Miklós egykori tanárával kapcsolatos emlékeit idézte fel. Péntek János tanára majd kollégája tanári tevékenységéről beszélt. Fazakas Emese részleteket olvasott fel az EMSZT-ből, végül Győrfi Dénes a Dokumentációs Könyvtárban őrzött Szabó T. Attilával kapcsolatos gazdag anyagból mutatott be szemelvényeket.

A felnőttek tudományos értekezletével párhuzamosan folyó diáktudományos ülésszakon 21 dolgozatot mutattak be. A felkészítést és a szervező munkát Dvoracsek Ágoston, Fodor Katalin és Krizbai Jenő tanárok vállalták fel. A rendezvény védnöke és szponzora Dominich Sándor volt. Diákok mutatkoztak be a délután megrendezett iskola-börzén is. A nap folyamán bemutatták a Kollégium Értesítőjét, valamint Ercsey Gyula, a kollégium néhai tanára Farkasok Árnyékában című önéletrajzi írását.


a Kollégium reneszánsz táncegyüttese visszahozta Bethlen Gábor korát

Vasárnap az Őrhegy lábainál egybefonódik a templom és iskola fogalma. A Vártemplomban tartott hálaadó istentiszteleten dr. Pap Géza református püspök hirdette az igét, mely így szólt: “Emlékezzetek a ti elöljárótokra.” Bethlen Gábor azon fejedelmek közé tartozott, ki Isten szavára hallgatva, ennek törvényei szerint vezette népét, soha nem élve vissza a kapott hatalommal. A hitéből eredő tudása, akarata és ereje tette őt a Nagy Fejedelemmé”.

Istentisztelet után a várszínpadon a Collegium Gabrielense reneszánsz táncegyüttes műsora hozta vissza egy órára a Tündérkertet Nagyenyedre. Szebb idők hangnemét idézte emlékezetünkbe Szőcs Ildikó igazgató is, amikor köszönetet mondott a szülőknek, amiért legféltettebb kincsüket, a gyerekeiket éppen erre az iskolára bízták. E bizalom jogosultságát erősítette meg a vasárnap délután Torockószentgyörgyön tartott megemlékezés és kopjafaavatás is. A kollégium jelenlegi tanára faragta  dicső elődjének, a kollégium egykori tanárának Gáspár Jánosnak, a XIX. század nagy nevelőjének a tiszteletére. Gáspár János 190 éve Torockószentgyörgyön született. A megemlékező ünnepi istentiszteleten Lőrincz Konrád református lelkész a Gáspár János által 140 évvel ezelőtt, a hitközségnek ajándékozott Bibliából olvasta fel az igét. A Csemegékből pedig Lőrincz Ildikó hitoktató tanítványai mutattak be több mesejátékot. A nagy nevelő életútját és munkásságát Bakó Botond nyugalmazott tanár méltatta. Az ünnepségen, s a három napos rendezvényen is jelen volt Aknay Tibor, Gáspár János ükunokája, aki 2003-ban dokumentumkönyvet állított össze szépapja emlékére.

Takács Ildikó
forrás: Nyugati jelen
Error: Unable to read footer file.