Elbeszéljük a jövő nemzedéknek

Nagyenyed/Fehér – “Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek, az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt” – volt a jelmondata igen találóan a Nagyenyeden megtartott Református Középiskolák Országos Tanévnyitó ünnepségének. Hiszen a kimondott szó, az elbeszélt cselekedetek éltették, adták tovább Erdély-szerte a Bethlen szellemet.

Turzai Melánia tanárnőnek úttörő munkásságáért Kató Béla püspökhelyettes adja át a Bethlen-díjat

A szó hatalmáról, erről a “láthatatlan lobogóról” beszélt Kónya Tibor iskolalelkész is szombaton a Bethlen Gábor Kollégium dísztermében megtartott fogadóünnepségen.

Az egybegyűlteket, a vendégül látott nyolc iskola – a kézdivásárhelyi, kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi, sepsiszentgyörgyi, szatmárnémeti, székelyudvarhelyi és zilahi református középiskolák – képviselőit Szőcs Ildikó igazgató köszöntötte. Ezt követően dr. Demény Piroska aligazgató számolt be a tanároknak és diákoknak kiírt pályázati lehetőségekről. Az ünnepi jókedvet az elemi iskolások tánccsoportjának népi játéka hozta be a díszterembe.

Barcsay Jenő festőművész, a kollégium 1918-ban érettségizett diákja ismét Enyeden lehetett. A róla készült fotókiállítást Verba Andrea, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársa tette lehetővé.

Az iskola neves professzora, Pápai Páriz Ferenc felavatott mellszobra, az iskola jeles vén diákjának, Lőrincz Lehel szobrásznak az alkotása.

Bethlen Gábor eszméinek, célkitűzéseinek korszerűségét a Bethlen Gábor álma című zenés-irodalmi összeállítással bizonyította az iskola diáksága és tanári kara.

A vasárnapi ünnepi istentiszteleten Kató Béla püspökhelyettes  ószövetségi igével adta meg a feleletet az egyházi iskolák kapcsán felmerülő “miért?” és “hogyan?” kérdésekre. Ahogy minden nagy király, vezető életében volt egy nevelő vagy dajka, aki segített megtalálni az élet értelmét, a helyes utat, úgy minden gyermek életében szükség van egy elkötelezett tanítóra, tanárra, lelkészre vagy szülőre, aki ki meri mondani az igazságot, mindent, amit az egyházunkról, történelmünkről, múltunkról tudni kell. Ezért érdemes feladni az állami oktatás kényelmes világát. Kétségtelen, hogy Isten törvénye korlátot jelent, de ezek a korlátok védik meg életünket. Isten törvényeinek a betartása teszi lehetővé az élet tisztaságát, nyújt biztonságot mindennapjainkban. A református oktatás lényege pedig nem e törvények betartatása, hanem a lelkület felébresztése, a megtartásukra való igény kialakítása. Az egyházi neveléssel nem a korlátokat akarják bővíteni, hanem egy olyan rendszert kiépíteni, amely kivédi a modern világ ártalmait, ahol “megállj!”-t lehet kiáltani arra, ami ezt a népet elpusztíthatja.


Szőcs Ildikó igazgató köszönti az ünneplőket

Szőcs Ildikó igazgató tanévnyitó beszédében elmondta, hogy a kollégium 760 diákot és 60 pedagógust számláló közösségének nem könynyű a helyzete. Csak apró lépésekkel, lassan lehet helyrehozni azt a rombolást, ami a lelkekben és épületekben történt. De ismét csillogó szemű gyerekek lehelnek lelket a kollégiumba, a pályázatok segítenek az oktatás minőségének a javításában, az egyházkerület támogatásával pedig az épületek is helyrehozhatók.

Tonk István főgondnok az anyanyelv és a szellemi tisztaság megőrzéséről beszélt. Enyeden, ahol Apáczai Csere János, Kőrösi Csoma Sándor, Gellei Katona Ádám, Misztótfalusi Kis Miklós voltak az elődök, és a jelenben Sütő András mutatja az utat, nem hagyhatjuk szép magyar nyelvünket mail-makogássá satnyulni. Emberi, tárgyi és szellemi környezetünk védelme és gyarapítása a református kollégiumok feladata.

A tanévnyitó ünnepség keretében került átadásra a Református Egyházi Zsinat Bethlen-díja. Idén ezt Turzai Tiborné Magyari Melánia tanárnő, a Bethlen Gábor Református Kollégium 1992–2005 közötti igazgatója vehette át. Kató Levente laudációja rávilágított becsülettel végzett szerteágazó tevékenységére. Bár hivatalos kinevezése nem volt, és titkárság nélkül, nagyrészt otthon dolgozott, több testvériskolai kapcsolatot létesített, a református osztályoknak állandó tanári kart biztosított, jó kapcsolatot tartott fenn a környék lelkipásztoraival. Beindította és vezette a Berde Mária leányotthont és a Misztótfalusi Kis Miklós fiúinternátust. Közben végig osztályfőnökséget is vállalt, három generációt ballagtatott. Legfőbb érdeme azonban az a diplomáciai készség, amellyel a református iskola és az állami oktatás közötti egyensúlyt sikerült megtartania, kivédve, elkerülve a konfliktushelyzeteket.

Lélekemelő, lélekmelengető volt a tanévnyitó hangulata, jó volt együtt látni az erdélyi fiatalokat, s arra gondolni, hogy van egy intézmény, egy eszme, mely öszszetarthatja őket.

Takács Ildikó
Error: Unable to read footer file.