A kisdiákoké lett a Bagolyvár


Nagyenyed/Fehér – Saját birodalomra tettek szert a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium bentlakó kisdiákjai a 2006–2007-es tanévre kialakított I–VIII. osztályos bentlakásban.


A bolthajtások már egy kényelmes, kellemes bentlakás fölé ívelnek

– Mindenekelőtt le szeretném szögezni, hogy az átrendezéssel nem a vidéki iskolák kisiskolásainak a becsalogatása volt a célunk, hanem a már eddig is nálunk tanuló gyerekek életkörülményeinek a javítása – mondja Szőcs Ildikó igazgatónő. – Az elemi osztályos gyerekeknek más az életritmusuk, más időbeosztást, más bánásmódot, több odafigyelést igényelnek, mint a középiskolások.


A Bagolyvár külsején még nem látszik a felújítás...

A szülők is sok esetben kifogásolták, hogy a kicsik minden rosszat eltanulnak a nagyoktól...

Az Erdélyi Református Egyházkerület egymilliárd régi lejes támogatása egyetlen visszakapott épület renoválását sem fedezte, viszont elégnek bizonyult a Bagolyvár (Ókollégium) emeletének teljes felújítására. Ezért döntött az iskolaszék a bentlakás rendezése mellett. Átépítés nem történt, csak a folyosót osztották kétfele a két lépcsőfeljáró között. Itt kapott helyet a tanuló- és a nevelői szoba, a jobb szárny a leány “intri”, a bal pedig a fiúké. A bársonyosra vakolt ódon boltívek között, négyágyas hálószobákban ragyog a parkett, az elegáns zuhanyozó fülkék, a csillogó porcelán-krómnikkel láttán már azt hiszem, eltévedtem, és őszintén csodálkozom, milyen szép lett ez az épület. Az egykori fiúinternátus folyosóján sorakozó vésett-faricskált szekrények, a hálók emeletes vaságyai valahogy ezt eddig eltakarták. Új asztalokat, székeket kapnak, s holland támogatással a hét végére a szekrények is elkészülnek. De helyük már nem a folyosón lesz.

Jelenleg 15 lakója van a Bagolyvárnak s jó részük a mélyszórványból érkezett. Nagylak, Maroscsúcs, Medvés ötödikesei eddig a szomszédos falu román tannyelvű iskolájába jártak. A nyaranta megrendezett szórványtáborban ismerték s szerették meg a kollégiumot. De van olyan tordai testvérpár is, amelynek nevelését, felügyeletét az elfoglalt szülők így találták a legjobban megoldhatónak. A gyerekek gondját viselő nevelőnő fizetését az egyház biztosítja. A középiskolások bentlakása a déli épületszárnyban maradt, az első emeleten a fiúk, a másodikon a lányok élik okulásos mindennapjaikat. Javítások, felújítások itt is történtek, de reméljük, hogy előbb-utóbb ezekre a termekre is rácsodálkozhatunk.

Takács Ildikó
Error: Unable to read footer file.