Sólyom László Nagyenyeden

Nem vagyunk egyedül

Fehér – Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke március 13-án, tegnap Fehér megyébe érkezett. Magánlátogatásának első állomása a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség volt. A székesegyház és a Batthyaneum megtekintése után a Római Katolikus Teológiai Főiskola tanáraival és diákjaival találkozott. Ezt követően Nagyenyedre, a Bethlen Gábor Kollégiumba látogatott, ahol az iskola tanári karán és diákjain kívül a Fehér megyei RMDSZ vezetősége, a megye magyar alpolgármesterei, a választmány tagjai, valamint a környék lelkészei várták. Az elnök urat elkísérte felesége, valamint Terényi Ede bukaresti nagykövet és Cseh Áron kolozsvári főkonzul.

Sólyom László a Kollégium udvarán. Jobb oldalán: Szőcs Ildikó igazgató, Cseh Áron főkonzul és Rácz Levente megyei RMDSZ-elnök. Bal oldalán: felesége, Kónya Mária és Demény Piroska aligazgatók

Sólyom László az első magyar elnök, aki látogatásával a várost és kollégiumát megtisztelte. Az iskola épületeinek, az udvarra elhelyezett emléktábláknak a megtekintése után a dokumentációs könyvtár kincseit, a fennmaradt okiratokat, adományleveleket, ősnyomtatványokat és más könyvritkaságokat Győrfi Dénes könyvtáros mutatta be.

A kollégium dísztermében a lelkes taps elcsitulása után a karzatról az iskolai kórus zengett “áldást – békességet”. A 385 éves Kollégium és a város polgárai nevében Szőcs Ildikó igazgató köszöntötte az államelnököt. Beszédében beszámolt az iskola épületeinek tulajdonviszonyáról, a református egyháznak visszaszolgáltatott és a még erre váró épületek leromlott állagáról és arról is, hogy az új tanügyi törvény értelmében Romániában a felekezeti oktatás finanszírozása a magánoktatáséval egyazon mérce alá kerül, ami pedig súlyos terhet ró a református egyházra. Tájékoztatta az elnök urat a környéken megszűnő magyar tannyelvű iskolákról, az iskolabuszok hiányáról és egyéb oktatási gondokról. Mindezt nem a siránkozás, panasz hangján, hanem egyszerűen a figyelembe ajánlás szándékával. A rendszerváltás utáni megvalósításokról, a pályázatok, támogatók nyújtotta lehetőségekről is beszélt az igazgatónő, hiszen Apafi Mihály örökségével sáfárkodtak az elődök és teszik ezt most is, mert valamikor elszámoltatnak és megmérettetnek. “De jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül” – mondta. Hálájuk jeléül László László tanár a fába faragott Bethlen-címert, Szőcs Ildikó az iskola jelenéről szóló kiadványt, Rácz Levente RMDSZ-elnök pedig az enyedi várról festett képet adta át a Magyar Köztársaság elnökének.

Sólyom László meleg hangon üdvözölte a jelenlevőket, elmondva, hogy ezen az útján főleg iskolákat látogat, mert a magyarság sorsa az oktatáson múlik. Látogatása időpontja sem véletlen, március 15-én, minden magyarok ünnepén érzékeltetni szeretné, hogy Magyarország nem fordított hátat a határon túli magyaroknak. Civil látogatásai, fogadásai és kapcsolattartásai mind ezt a célt szolgálják. “Sorba látogatom a szórványvidéket, mert mindennél többet mond egy kézfogás, egy utcatábla, az emberek beszéde” – mondta. Kifejezésre szeretné juttatni, hogy a magyar nemzet egységes, és ehhez ismét köze van 1848-nak, az akkori tragikus eseményeknek. Az Európai Unió, a kisebbségi jogok fejlődése most utat nyit a kultúrnemzet öszszefogására. “Tudom, Apafi Mihály úgy rendelkezett, hogy minden polgár kalapját levéve köszöntse a kollégium professzorait. Engedjék meg, hogy levegyem a kalapomat” – köszöntött az államelnök. S kell-e ennél nagyobb elismerés egy iskolának?

A “Magyar Kódex” hatkötetes díszkiadásának átadása és az iskola Emlékkönyvébe való bejegyzése után Sólyom László a sajtónak is elmondta: mély benyomást tett rá a magyarság e két őrtornyában tett látogatása. Gyulafehérvár és Nagyenyed híven őrzi a sok évszázados alapítványokat, iskolákat, könyvtárakat. Több száz diák repül szét innen, tovább folytatva a munkát. Lenyűgözte az államelnököt e két város, e két iskola életereje, ahogy háromszor megújulva viszi tovább az életet.

A Bethlen Gábor Kollégiumból az enyedi várba és a vártemplomba vezetett Sólyom László útja. Itt Popa Tibor lelkész ismertette a templom és a város viharos történelmét, kitérve ennek jelenére is. A 26 000 főt számláló városban 2100 a református, mintegy 250 a római katolikus és ugyannyi az unitárius vallást gyakorlók száma. Körülbelül ugyanennyi lélek köszöni a Magyar Köztársaság elnökének ezt a magánlátogatását.

Sólyom László Fehér megyei látogatásának következő állomása Torockószentgyörgy, majd Torockó volt.

Takács Ildikó
Error: Unable to read footer file.