Egy nap alatt felnotté váltak
Nagyenyed/ Fehér – “Én az iskolától varázslatot vártam. Úgy képzeltem, hogy egy mesebeli várban varázsló tanít... Termete óriás, két szeme parázsló, szája varázsigéket mormol, és egyszer majd mi is varázslókká válunk...” szárnyalt Osváth Erzsébet “Varázstörténet” c. verse Polgár Klára Dalma, a kollégium talán legtehetségesebb, legtöbb díjat nyert XII. D-s diákjának eloadásában, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium végzoseinek ballagásán. Az ünnepség szombaton 10 órakor istentisztelettel kezdodött a vártemplomban, ahol Bárocz Huba esperes felhívta a figyelmet: keresztyénként, Isten kiválasztott népeként kell vállalni a további harcot az iskola küszöbén kívül is. Istentisztelet után Szilágyi Róbert, Stáb Ildikó, Farkas István, Kerekes Ferenc és Gergely István tanárok megtartották immár utolsó osztályfonöki órájukat, majd a 12 órás kicsengetést követoen, a végzos diákokkal együtt a XI. osztályosok gyurujében, virágszirmokon lépegetve vonultak fel a tornakerti kispályán megtartott záróünnepségre.

Virágszirmon lépegetve – “Ez a föld a tiéd, bármerre mész, visszavár”

Szocs Ildikó igazgató búcsúbeszédében elmondta: 105 diák indult el négy esztendovel ezelott azon az úton, melynek most a végére 109 ifjú érkezett. “Hiszem azonban, hogy ez nem az út vége, csak egy útszakasz zárult le és innen tovább indul sok szerteágazó vagy párhuzamosan futó ösvény, mely ismét széles úttá alakulhat”, tette hozzá. Megemlítette a diákok versenyeken, esszépályázaton elért eredményeit, a diákönkormányzatban vállalt szerepüket, a diákújság szerkesztésében való részvételt, a figyelemre méltó tanulmányi eredményeket, nem hallgatva el a gondokat és mélypontokat sem, melyekbol mindannyian tanulhattak. A teljesség igénye nélkül említette a XII. A-ból Fogarasi Annamária, Molnár Eniko, Dvorácsek Norbert, Kása Miréna, a XII. B-bol Schiau Arianna, Csutak Tímea, Papp Gyöngyi, Kádár Andrea, Bartha Imola, a XII. C-bol Gecse Marika, Kónya Katalin, Bancsikó Orsolya, Nánási Sámuel, Bede István, Vita Tímea, a XII. D-bol Polgár Dalma Klára, Erika és Deák Júlia nevét, majd Jókai Anna útravalóul szánt szavaival bocsátotta útra a végzosöket. Ugyanekkor búcsúztatta a nyugdíjba vonuló Olievschi Elena román- és Simon János matematikatanárt. A végzosöket a diákság részérol Pálossy Zsuzsanna búcsúztatta.

A Kónya Mária aligazgató által levezetett ünnepségen Kelemen Ferenc zenetanár a Bethlen-indulót és egyéb kollégiumi diákdalokat vezényelt, a végzos zászlóvivok pedig átadták a stafétát.

Befejezésként sor került a díjak (a névadók Deák Ferenc és Erzsébet, a soltvadkerti testvériskola Múlt-Jövo, Molnár Árpád, Vita Zsigmond, Inter-Art Alapítvány, Fari Palkó László, Rimbás Viktor, Deák-Fogarasi Elek, Bethlen Gábor Alapítvány, Juhász Mária) kiosztására, majd osztályonként a tanulmányi díjakat adták át.

T. A.

Error: Unable to read footer file.