Megjelent cikkek: Nyugati Jelen  

"Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal vidámsága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig"

Kedves ballagó diákok, ballagó osztályfőnökök, kedves szülők

Tisztelt ünneplő közönség!

A Példabeszédek 4.részének 18.versével kezdtem a 2005-ös tanév ballagási ünnepségének hozzátok szóló igazgatói üzenetét.

125 diák indult el négy esztendővel ezelőtt azon az úton, melynek most a végére 109 ifjú érkezett. Hiszem azonban, hogy ez nem az út vége, hanem csak egy útszakasz zárult le és innen tovább indul sok szerteágazó vagy párhuzamosan futó ösvény, mely ismét széles úttá alakulhat.

Igen az út négy évig általunk, benneteket tanító tanárok, tanítók révén is szélesíttetett és egyengettetett. Úgy érzem, hogy él közöttünk az összetartozás érzése, itt tartózkodásotok eredményeként láthatatlan, de mély gyökérszálak kapcsoltak Benneteket Hozzánk, intézményhez és benne élőkhöz egyaránt.

Az elmúlt négy esztendőben nagyon sok minden történt veletek, velünk. Az eltelt időszakban alakultatok és felnőtté váltatok. Külön öröm és kitüntetés számunkra az, hogy szüleitekkel együtt mi is meghatározó tényezői lehettünk felnőtté válásotoknak.

Rendhagyó módon, mos külön-külön, osztályonként szeretnék hozzátok szólni.

Kedves XII.A osztályos diákok ,kedves színfoltjai voltatok az iskolánknak. Négy évvel ezelőtt úgy kezdtetek, hogy mind matematikusok-informatikusok lesztek. Kiderült, hogy nagyon sokoldalú az érdeklődési körötök. Ezt bizonyítják különféle versenyeken, esszé pályázaton elért eredményeitek, a diákönkormányzatban vállalt szerepetek, a diákújság szerkesztésében való részvételetek. De ugyanakkor figyelemre méltóak az általatok elért tanulmányi eredmények is. Voltak közben gondok, és mélypontok is, melyekből mindannyian tanulhattatok és tanulhattunk. A teljesség igénye nélkül sorolok fel néhány nevet: Fogarasi Annamária, Molnár Enikő, Dvorácsek Norbert, Kása Miréna, osztálytársaitok öregbítették sok esetben az osztály hírnevét.

Kedves XII.B osztály sok helyről gyűltetek össze. Az egymás felé vezető út keresése sokáig tartott, de megtaláltatott. Matematika elől menekülve érkeztetek a kémia biológia osztályba, de hamar rájöttetek, hogy anélkül mégsem lehet. Schiau Arianna, Csutak Timea, Papp Gyöngyi kitartó rendszeres munkája remélhetőleg meghozza gyümölcsét, Kádár Andrea sportversenyei és eredményei emlékezetesek maradnak és Bartha Imola közösségformáló szerepére mindannyian emlékezni fogtok, fogunk.

Kedves XII.C osztály a kezdeti időszak eléggé hangos volt osztályotokban, de idővel elcsendesedett és mindenki meglelte a helyét, megtalálta céljait. Gecse Marika, Kónya Katalin, Bancsikó Orsolya alapos tanulásával, Nánási Sámuel állandó érdeklődésével, kérdésfergetegével és Bede István fantasztikus tánctehetségével meghatározó egyéniségei osztályotoknak. Vita Timea gondolom, úgy érzi, hogy fantasztikusan féltő és óvó osztályközösségre talált a XII.C-ben.

Kedves XII.D. osztály. Ti vagytok azok, akik reménység szerint hozzánk hasonlóan a fiatal lelkek útjának egyengetésére vállalkoztok. Hivatásként gyakorolva mesterségeteket, rengeteg sikerélményben lehet majd részetek. Sok vidék jellegzetességeit, hagyományait hoztátok az osztályközösségbe és közvetve a Kollégiumba is, az előttetek végzett tanítóképzősökhöz hasonlóan.

Az óvodai és iskolai tanításaitokra sok óvódás és kisiskolás fog emlékezni felnőtt fejjel is. Kicsi óvó néninek és kicsi tanító néninek, tanító bácsinak lenni a kollégiumban az már egy státus. A tanításokon kívül sok színes tevékenységgel gazdagítottátok a mindennapokat és az ünnepnapokat. Polgár Dalma, Póra Erika, Deák Júlia és még sokan mások, tevékenyen ontották a diáktudományos dolgozatokat és szép sikereket értek el határon innen és túl öregbítve iskolánk hírnevét.

Végül kedves XII.E osztály: ti úttörőként kezdtétek meg ebben az iskolában a szakközépiskolai tanulmányaitokat.

Nehezen bár, de végül mégis osztályközösséget alkottatok. Nem születtek kimagasló eredmények, de mindannyitoknak gratulálni szeretnék a szakmai vizsgán- könyvelői vizsgán- tanúsított felkészültségért.

Mindezek után az osztályfőnökök Szilágyi Róbert, Fodor Ildikó, Stáb Ildikó, Farkas István, Nagy Ildikó, Kerekes Ferenc, Gergely István odaadó munkáját köszönöm, mellyel a rájuk bízott ifjak szellemi, lelki gyarapodásához hozzájárultak.

Jókai Anna szavait szántam nektek útravalóul kedves végzősök:

"A hova nem rajtuk áll

A miért az Isten titka.

A hogyan a mi szabadságunk."

Ugyanezeket a gondolatokat tartotta szem előtt az a két kollega is, akik veletek együtt ballag ma. Számukra is lezárul egy útszakasz és egy újabb kezdődik, melyen újra meg kell találni a hogyan szabadságát. Olievschi Elena tanárnő a kollégiumban folyó román nyelv és irodalom oktatás alappillére volt az elmúlt esztendőkben. Tanítványai és kollegái szívében számos szép emlék marad. D-na prof.Olievschi Elena vă dorim mulţi ani fericiţi ca şi dascăl pensionar.

Simon János tanár úr, a matematika tanár és az igazgató szintén elballag az idén. Neve szervesen összekapcsolódik a Bethlen Gábor Kollégiummal.

36 esztendőn keresztül oktatta a matematikát és 11 évig igazgatta a Kollégiumot. Generációk sokaságának fogalommá vált Simon János tanár úr, és igazgató. Kívánunk neki hosszú boldog és tartalmas nyugdíjas éveket.

Most elbocsátunk benneteket, kedves ballagók, de mivel tudjuk és érezzük, hogy egy nagy családhoz tartozunk és reméljük ezt ti is ugyanígy tudjátok és érzitek- nem vesszük le vigyázó tekintetünket rólatok, visszavárunk beszámolóitokkal és felajánljuk további segítségünket is – ahogy ez a családban szokás.

Köszönjük a kedves szülők bizalmát, mellyel megelőlegeztek, mikor ránk bízták gyermekeiket. Attól a pillanattól a mieinkké is lettek és ha megengedik, maradnak is.

Kedves végzősök a falakon kívül a zajos világ vár Rátok, mely sokszor nem engedi, hogy megcsendüljön lelketekben a hang. A magatok körül megteremtett csend a menny szimfóniája és ha részt vesztek a zenekarában, életre hangol és felcsendül bennetek a Szeretet.

Adja Isten, hogy így legyen !

Viszontlátásra!

Szõcs Ildikó igazgató

Nagyenyed 2005. június 11.

Error: Unable to read footer file.