Adománygyűjtés a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban

 

 

Az adventi Csendesnap előtt a többi Kárpát-medencében műkődő magyar református középiskolával együtt, a legnehezebb helyzetben levő, kárpátaljai középiskolák megsegítésére adománygyűjtést szerveztünk.

Kónya Tibor iskolalelkész, Lőrincz Ildikó és Lázár Emőke vallástanárok gyűjtőlapokat osztottak ki a diákoknak, és röviden beszámoltak a Kárpátalján műküdő református iskolák nehézségeiről. A kérés az volt, hogy a diákok személyesen keressenek meg öt-öt személyt, akinek elmondják, hogy mire gyűjtünk, s aki hajlandó adományozni a négy, técsői, péterfalvi, beregszászi és nagydobronyi református líceumok és az ott tanulók és tanítók megsegítésére 3 lejt. Az adományozók nevét feljegyzik a gyűjtőívekre, melyeket a tanítónőknek, osztályfőnököknek a Csendesnap reggelén adnak le, és az osztályszinten összesített, begyűjtött pénzeket ünnepélyes kereten belül átadják az iskola igazgatónőjének, aki továbbítja majd a kárpátaljai iskolák felé. Megkértük az osztályfőnököket, hogy segítsenek, bíztatással, útmutatással álljanak a diákok mellé célkitűzéseink megvalósítása érdekében. Külön kihangsúlyoztuk, hogy ne a diákok tegyék ki a 15 lejt, vagy ne sponzorokat keressen, hanem a 3-3 lejes adomány gyűjtésével együtt minél több ember figyelmét hívják fel arra az ügyre, melyet szolgálni szeretnénk az idei karácsony előtt.

János Zsuzsanna, Herman Angéla, Réman Enikő, Zilahi Réka X.C. és Gergely Ágnes, Székely Noémi és Szabó-Elek Zsolt XII.C osztályos tanulók Kárpátaljáról és a négy református líceumról készítettek képes beszámolót, amit bemutattak a Díszteremben összegyűlt tanároknak és diáktársaknak.

 

Lőrincz Helga tanárnő szervezésében a könyvelőségi osztályok tanulói a két református osztály tanulói által falvakról összegyűjtött lisztből, tejből és tojásból fánkot sütöttek, amit elárusítottak, és az abból befolyt összeget, 130 lejt is felajánlottak adományként.

Ez után a tanítónők és osztályfőnökök átadták Szőcs Ildikó igazgatónőnek és Horváth Enikő főkönyvelőnőnek az összegyűjtött adományokat. A végösszeg nagyon megörvendeztetett mindannyiunkat: 7295 lej! Az osztályfőnöki beszámolókból kiderült, hogy az V.B. osztályos Balázs Noémi és a XII.C-s Kónya Szabolcs gyűjtötte a legtöbbet: 162 ill. 160 lejt.

 

Szőcs Ildikó igazgatónő rövid köszönő beszédében kiemelte, hogy jó látni, megtapasztalni, hogy egy közös, nemes cél érdekében össze tud fogni iskolánk apraja-nagyja, és mi, akik legtöbbször megajándékozottak vagyunk, akik külföldi testvérek adományait elfogadjuk, most jó szívvel adni is tudunk, ami adventi-karácsonyi örömmel töltheti el mindannyiunk szívét.

„Egy család vagyunk, egymáshoz tartozunk, összeköt a karácsony ünnepe,

Egy család vagyunk, az Úrhoz tartozunk, ki magához vesz minket örökre.”-énekeltük a nap folyamán többször is. Nemcsak mi adtunk, hanem kaptunk is. A legnagyobb ajándékot a Betlehemben született és életét értünk áldozó Jézus Krisztusban. És egymást is megajándékoztuk: az egymáshoz tartozás örömével. Köszönet érte!

 

Error: Unable to read footer file.