PÁPAI PÁRIZ FERENC PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA

2011

 

            Dr. Szőcs Gyula budapesti orvos javaslatára és támogatásával a 2009-2010-es tanévre is, immár negyedik alkalommal meghirdetjük a Pápai Páriz Ferenc nevét viselő pályázatot a középiskolás diákok számára. A támogató a pályadíjak felajánlásával (300 000 HUF) ösztönözni szeretné a kutató diákok munkáját, és megerősíteni őket abban a hitben, hogy a tanulás, a tudás is hozhat anyagi megbecsülést. Fontosnak tartja továbbá azt is, hogy a pályázat által többek figyelme Nagyenyedre összpontosuljon.

 

A 2010-2011-es tanévre meghirdetett pályázat választható témakörei:

 

  1. Legkorábbi magyar nyelvemlékeink összehasonlító elemzése. (Gyulafehérvári sorok).
  2. Honlap-szerkesztés – a kollégium új honlapjának megtervezése, különös tekintettel a felhasználóbarát kezelésre, a fontos információk gyors elérhetőségére, a keresztszülő program népszerűsítésére.
  3. Novella írása. Téma: Széchenyi István és Wesselényi Miklós kapcsolata, képzelt találkozásuk a reformkori Nagyenyeden.
  4. A kollégium udvarának, kertjének áttervezése, 33 méteres uszoda kialakításával, látványterv készítése. Az uszoda működési-működtetési lehetőségeinek kidolgozása.

 

A pályázat célja:

 

Nagyenyed szellemi örökségének ápolása, speciális érdeklődésű diákok foglalkoztatása, tehetségkutatás, diákok közötti kapcsolatteremtés stb.

 

Általános tudnivalók, jelentkezési feltételek:

 

  • A pályázatra középiskolás diákok jelentkezhetnek;
  • A pályamunkának, dolgozatnak legfeljebb két szerzője lehet;
  • A dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos követelményeknek, megközelítési módjában és megírásában legyen eredeti. (Az elbírálás során kiemelten értékeljük a sok, esetleg eleddig ismeretlen forrásmunkát felmutató és felhasználó pályaműveket.)

 

Formai követelmények:

·       A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a hat A4-es gépelt oldalt. (a különböző mellékletek és függelékek nem számítanak bele);

·       A használt betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12 pont, normál (másfél soros) sortávolság;

·       A pályaműveket jeligével kell ellátni, három nyomtatott példányban (külön-külön lezárt borítékban) és Cd-n kell leadni a következő címre: Colegiul National Bethlen Gábor 515200 Aiud, Str. Bethlen Gábor Nr.1.Jud. Alba;

·       Külön lezárt borítékban csatolni kell a pályázat jeligéjét, a szerző nevét, az iskola nevét, a dolgozat címét és az irányító tanár nevét.

A dolgozatok beadásának határideje: 2010. december 15.

A határidő után küldött, vagy a kiírás feltételeinek nem megfelelő munkákat nem értékeljük!

A támogató a következő pályadíjakat ajánlja fel:

·       I. díj – 130 000 HUF

·       II. díj – 100 000 HUF

·       III. díj – 70 000 HUF

Eredményhirdetés: 2011 márciusában, a március 15-i ünnepség keretében. (a legjobb pályamunkák bemutatásra kerülnek)

            Jó munkát és sikeres pályázást kívánunk minden kutatni, tanulni, dolgozni akaró diáknak!

Nagyenyed, 2010. június 8.

                                               Szőcs Ildikó igazgató és Turzai Melánia programfelelős

Meghirdetésre kerül:

Dr. Tóbiás Sándor Emlékdíj, melyet minden évben a kollégiumban tanuló, legjobb félévi eredményt elérő mezőségi diák kap. A díj 50 000 Ft. A díj átadására 2011-ben a március 15-i ünnepség keretében kerül sor.

Error: Unable to read footer file.