PÁPAI PÁRIZ FERENC PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA

2010    képek

 

Dr. Szőcs Gyula budapesti orvos javaslatára és támogatásával a 2009-2010-es tanévre is, immár negyedik alkalommal meghirdetjük a Pápai Páriz Ferenc nevét viselő pályázatot a középiskolás diákok számára. A támogató a pályadíjak felajánlásával (300 000 HUF) ösztönözni szeretné a kutató diákok munkáját, és megerősíteni őket abban a hitben, hogy a tanulás, a tudás is hozhat anyagi megbecsülést. Fontosnak tartja továbbá azt is, hogy a pályázat által többek figyelme Nagyenyedre összpontosuljon.

A 2009-2010-es tanévre meghirdetett pályázat választható témakörei:

1. A diákönkormányzatok és/vagy önképzőkörök szerepe régen és ma, legalább két nagy múltú felekezeti iskola életében a kezdetektől napjainkig. Összehasonlító elemzés, melynek alapját a nagyenyedi, kolozsvári, debreceni és a sárospataki református kollégiumok adják.

2. Fogalmazza meg a nagyenyedi református kollégium XXI. századi feladatait, és dolgozza ki működési felépítésének tervezetét, különös tekintettel a gazdasági mellérendelésre. Scifi-be illő gondolatokat is értékelünk.

3. A nagyenyedi kollégium médiában való megjelenésének kidolgozása, melynek keretében rögzítse és elemezze a kollégium működésének jelenlegi szerkezeti, jogi, valamint média helyzetét.

4. Petőfi Sándor költeményeiben kövesse nyomon a szabadságharc 1849-es eseményeit az egész Kárpát-medencére kiterjedően.

5. A pozsonyi csata története, elemzése és jelentősége történelmünkben.
A pályázat célja:

Nagyenyed szellemi örökségének ápolása, speciális érdeklődésű diákok foglalkoztatása, tehetségkutatás, diákok közötti kapcsolatteremtés stb.

Általános tudnivalók, jelentkezési feltételek:
  • A pályázatra középiskolás diákok jelentkezhetnek;
  • A pályamunkának, dolgozatnak legfeljebb két szerzője lehet;
  • A dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos követelményeknek, megközelítési módjában és megírásában legyen eredeti. (Az elbírálás során kiemelten értékeljük a sok, esetleg eleddig ismeretlen forrásmunkát felmutató és felhasználó pályaműveket.)
Formai követelmények:

·       A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a hat A4-es gépelt oldalt. (a különböző mellékletek és függelékek nem számítanak bele);

·       A használt betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12 pont, normál (másfél soros) sortávolság;

·       A pályaműveket jeligével kell ellátni, három nyomtatott példányban (külön-külön lezárt borítékban) és Cd-n kell leadni a következő címre: Colegiul National Bethlen Gábor 515200 Aiud, Str. Bethlen Gábor Nr.1.Jud. Alba;

·       Külön lezárt borítékban csatolni kell a pályázat jeligéjét, a szerző nevét, az iskola nevét, a dolgozat címét és az irányító tanár nevét.

A dolgozatok beadásának határideje: 2009. december 15.

A határidő után küldött, vagy a kiírás feltételeinek nem megfelelő munkákat nem értékeljük!

A támogató a következő pályadíjakat ajánlja fel:

 I. díj – 130 000 HUF

      II. díj – 100 000 HUF
     III. díj –  70 000 HUF

Eredményhirdetés: 2010 márciusában, a március 15-i ünnepség keretében. (a legjobb pályamunkák bemutatásra kerülnek)

Jó munkát és sikeres pályázást kívánunk minden kutatni, tanulni, dolgozni akaró diáknak!

 

Nagyenyed, 2009. május 23.

Szőcs Ildikó igazgató és Turzai Melánia programfelelős
Error: Unable to read footer file.