Pápai Páriz Ferenc Pályázat Középiskolás diákok részére

2009

 

 Dr. Szőcs Gyula budapesti orvos évek óta dédelgette magában ösztöndíj gondolatát a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium  és egyáltalán az erdélyi magyar diákok számára, amely a tanulmányi munkát ösztönözve hozná meg gyümölcsét.  Többször elbeszélgetvén Szőcs Ildikó igazgatóval, közelebbről megtapasztalva a nagyenyedi kollégium tantestületének áldozatkész munkáját, elhatározta: évi 3oo ooo forinttal támogatja a kutató diákok munkáját.  Támogatásával szeretné erősíteni azt az érzést a diákokban, hogy a tanulás, a tudás is hozhat anyagi megbecsülést. Ugyanakkor reméli: ezzel többek figyelmét sikerül Enyedre irányítania, s ez is hozzásegít az enyedi kovász életben tartásához.

             Javaslatára a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány 2006-tól évente meghirdeti a Pápai Páriz Ferenc pályázatot különböző témakörökben.

          

Íme a 2009-es felhívás:

Dr. Szőcs Gyula javaslatára a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium munkaközössége gazdasági, irodalmi és történelmi (történelmi elemzés) pályázatot hirdet IX-XII. osztályos diákok részére a következő témakörökben:
I. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium történetének gazdadsági és /vagy jogi elemzése, fennállása óta 1938-ig, különös tekintettel a gazdasági függetlenséget biztosító szerkezetre.(Különdíj odaítélése lehetséges annak, aki számos korabeli dokumentumot kutat fel, ill.eddig fel nem használt adatokra talál a levéltárakban.

 II.  Novella vagy drámai mű írása. Javasolt témák:

  1. Az a történelmi helyzet, melynek szereplői: Izabella királyné, Martinuzzi Fráter György, Castaldo, a kis János Zsigmond, stb. Időpont 1551. Helységek: Nagyenyed, Gyulafehérvár, Alvinc, Torda. Az események középpontjában Izabella királyné és Nagyenyed kell álljon.
  2. Bethlen Gábor kora különös tekintettel a kollégium alapítására.
  3. Apafi Mihály kora különös tekintettel a kollégium Enyedre helyezése.
A pályázat célja: Nagyenyed szellemi örökségének ápolása, speciális érdeklődésű diákok foglalkoztatása , tehetségkutatás, diákok közötti kapcsolatteremtés, stb.
Általános tudnivalók, jelentkezési feltételek:
A pályázat kiírója  és támogatója dr.Szőcs Gyula a következő díjakat ajánlja :                                     
I.díj:     130 000 HUF   II.díj:    100 000 HUF III.díj:   70 000 HUF

A pályázaton jelentkezhet minden  középiskolás diák.

A dolgozat a következő feltételeknek kell megfeleljen:

-         legfeljebb két szerzője lehet

-         a bemutatásra szánt dolgozat feleljen meg a korszerű tudományos követelményeknek megközelítési módjában és megírásában legyen eredeti (az elbírálás során kiemelten értékeljük a sok, esetleg eleddig ismeretlen forrásmunkát felmutató és felhasználó pályaműveket.

 Formai követelmények a következők:

-        a dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a hat A4-es gépelt oldalt (a különböző mellékletek és függelékek nem számítanak bele)

-        a használt betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12 pont, normál (másfél soros) sortávolság

-         a pályaműveket jeligével kell ellátni, három nyomtatott példányban (külön-külön lezárt borítékban) és Cd-n kell leadnia következő címre:

Külön lezárt borítékban csatolni kell a pályázat jeligéjét, a szerző nevét, az iskola nevét, a dolgozat címét.
Colegiul National Bethlen Gabor515200 Aiud Str. Bethlen Gabor Nr.1.Jud. Alba
Beadási határidő: 2008.December 15..
A határidő után küldött, vagy a kiírás feltételeinek nem megfelelő munkákat nem értékeljük!
Eredményhirdetés: 2009. márciusi ünnepség keretében (a legjobb munkák előadásra kerülnek).

 

Nagyenyed, 2008.április 7
Igazgató

Szőcs Ildikó

Programfelelős

Demény Piroska

Error: Unable to read footer file.