Fenichel Sámuel (1868 - 1893) életrajzi adatai

1868. augusztus 25. - születik Nagyenyeden
1876. - megkezdi tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban
1886. - félbeszakítja kollégiumi tanulmányait
1887. - vincellérnek készül a helybeli vincellérképzõben
1887. - októberében és novemberében Herepei Károly professzor oldalán ásatásokat végez a torockói medencében (Gyertyános és Bedellõ környékén)
1888. - július 20-án Bukarestbe érkezik
· pár nap múlva preparátorként alkalmazzák az Állatorvosi Intézetben
1889. - tavaszán a bukaresti Nemzeti Régészeti Múzeum õre
1889. - nyarán Grigore Tocilescu archeológus professzor mellett ásatásokat végez Adamclisi-ben (Dobrudzsa)
· szabadidejében a Duna-deltában vadászik és madarakat gyûjt a nagyenyedi múzeum részére. Itt ismerkedik meg Albert Grubauer müncheni professzorral
· Grubauer felajánlja Fenichelnek, hogy kísérje el Új-Guineába
1891. - augusztus 15-én elbúcsúzik bukaresti barátaitól
1891. - szeptember 30-án indul el Hamburgból a Salatiga gõzhajó fedélzetén
· október 12. nagy vihar a Biscayai öbölben
· október 15. kikötnek Genovában
· október 22. megérkeznek Port-Saidba
· október 29-én a hajó az Indiai-óceán vizeire érkezik
· november 20-án lehorgonyoznak Surabaya kikötõben
· november 26-án a Holland Új-Guineán tomboló kolerajárvány miatt visszatérnek Szingapúrba
· december 15-én elindulnak a Dewawongre fedélzetén Német Új-Guineába
1892. - január elején megérkeznek Német Új-Guineába (Konstantinhaffenbe)
1892. - márciusában Grubauer cserbenhagyja, de Fenichel segítséget kér több európai múzeumtól (többek közt a budapesti Nemzeti Múzeumtól is)
1892. - júliusában a Nemzeti Múzeum ajánl segítséget, és letelepszik Bonguban
1892. - nyarán expedíciókat szervez a Finistere hegységbe és az Astrolabe-öböl környékén, valamint a Dampier szigetre:
· a Kabenau, Bog és Kolb folyókon átkelve Margunmana faluba majd Inglemana és Csambul összeolvasztott falvakba
· az Algombu folyón keresztül Csongu-Mána, Bura-Mána és Jombán-Csore pápua falvakba
1983. - március 12. - malária okozta veseelégtelenség következtében meghal.
1893. - június 4-én halálhíre Nagyenyedre érkezik
1895. - február 9-én emlékgyûlést tartanak a Magyar Tudományos Akadémián, ahol Herman Ottó méltatja életmûvét
2000. - szeptember 27-én a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban megalakul a Fenichel Sámuel Önképzõkör.


Error: Unable to read footer file.