Minden szülő azt akarja, hogy gyermeke boldoguljon az életben! Mit tehet Ön ezért? Mutassa ki szeretetét, sokat beszélgessenek, és olyan iskolát válasszon gyermekének, amely alkotó, sikeres életre készíti fel.

 Ezt nyújtjuk mi:

I – IV. osztályban

Szeretetteljes légkört;

Délutáni korrepetálást, ahol előkészülünk a másnapi tevékenységekre;

A Mesekuckó tevékenységein fejlesztjük beszédkészségét;

Felfedezzük és fejlesztjük a tehetségét a furulya, táncház, úszás, kórus és a népi gyermekjátékok szakkörökön.

V- VIII.  osztályban

     Kellemes és modern bentlakási körülményeket;

Külön nevelők segítenek a tanulásban;

Heti egy alkalommal úszni tanulhatnak;

IX. osztályban

Reál osztály (matematika - informatika)

Iskolánkban hagyományosan létező és a továbbtanulást illetően jó eredményekkel rendelkező líceumi osztály.

Emelt óraszámban tanulnak reál tárgyakat: matematika, számítástechnika, kémia, biológia, fizika.

Az oktatás jól felszerelt laboratóriumokban zajlik.

Könyvelői osztály

Jellegzetes líceumi szakközépiskolai osztály, melynek elvégzése után szakvizsgát tehetnek a tanulók és technikusi oklevelet szerezhetnek.

„Gyakorló cég”-en belül oktatjuk a  diákoknak a szaktantárgyakat, ahol valós gazdasági helyzetet alakítunk, a szakmai gyakorlat jobb elsajátítása végett.

Református gimnáziumi osztály-humán osztály

Humán tárgyak oktatására helyezzük a hangsúlyt, de számítógépkezelést is tanulnak.

A felvételi része a kizáró jellegű vizsga bibliaismeretből és egyházi énekből.

Turisztika- közélelmezés –szakiskola

Turisztikai szakemberek képzésére vállalkozunk.

2+1+2 szintes képzés után az érettségi diploma is megszerezhető, illetve a három szintnek megfelelő szakdiploma.

XI. líceumi szakosztály

CAD tervező technikusi oklevelet biztosítunk.

Tervezőirdodában végzendő számítógépes tervezésre készít fel.

 

XII. szakosztályok

(harmadik szintű szakképzés)

 

Építészeti technikus szakosztály

Építkezésvezetőket képez;

Technikai  dokumentáció összeállítását is megtanulják;

Technikusi diplomát biztosít.

 

Konferencia- és bankettmenedzser szakosztály

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a vendéglátás, rendezvényszervezés és étteremirányítás bármely területén szervezői és irányítói feladatok ellátására

 

Posztliceális képzés

Szállodai menedzser - asszisztens szak

Három féléves posztliceális iskola, amely technikusi diplomát biztosít;

Beiratkozáshoz érettségi oklevél szükséges.

Hallgatóink alkalmassá válnak a turizmus egyéni és társas vállalkozásainak működtetésére.

Szállodákban és panziókban felügyelik a minőségi szolgáltatást.

Magánvállalkozói jogot biztosít.

 

Tanítóképző Főiskola

Egyetemi szinten kívánjuk folytatni a kollégium 150 éves tanítóképzős hagymányait.

A Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozataként működünk

Egyetemi jogú diplomát biztosítunk, amelyet magisteri és doktori tanulmányok követhetnek

5 támogatott és 20 fizetéses helyre várjuk a tanító és óvónő jelölteket.

Error: Unable to read footer file.