ÜNNEPELT A KOLLÉGIUM!

( Bethlen napok 2005 )

A hirtelen felderülő tavaszi időben a " gyűjtőkas " szélesre tárta kapuit. A Kollégium hagyományossá vált ünnepi napjain, szülők, tanárok, diákok, véndiákok, érdeklődő városi polgárok, vendégek szép számmal, gyűltek össze. Szöcs Ildikó ig. nő a rendezvény célját nemes egyszerűséggel " ünnepi együttlétnek és bemutatkozásnak " nevezte, ami mögött a a három igazgatónő ( Szőcs Ildikó, Kónya Mária, Demény Piroska) és tantestület komoly munkája áll.A nyitóünnepséget Bárócz Huba esperes áhitata vezette be. Kötő József oktatásügyi államtitkár, véndiákként, volt iskolája jelenkori hitvallását igy fejezte ki … " úgy őrizni a múltat, hogy egyben jövőt teremtsünk… " Lászlófi Pál a Pedagógus Szövetség elnöke, Horatiu Josan polgármester és Kováts Krisztián alpolgármester is megosztotta gondolatait a közönséggel, valamint az egységes ünnepi ruhába öltözött diáksággal.

A csaknem három napos rendezvény az érdeklődő számára lépten - nyomon nyújtott valami figyelemre méltót. Kiemelkedő volt Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona a Debreceni Tanitóképző Főiskola aligazgatójának és egyben tanárának, előadása amit kb. 60 pedagógus és szülő hallgatott végig.( szervezők: Stáb Ildikó, László Enikő ) A magas szintű összefoglaló a gyermekközpontú pedagógiáról találó példákkal illusztrálva, szinkronban volt az egész rendezvénnyel, hiszen érzékelhetően a gyermek és a szülők voltak a főszereplők, az együttműködés és az egymásrafigyelés volt a mozgatórugó. A szavalóverseny illetve az esszé és rajzpályázat kiértékelése, ( Gáspár Katalin és Stáb Ildikó) Dr. Kállay István professzor előadása Japánról és a könyvbemutató, amit Simon János leköszönt igazgató tartott, valamint a ki mit tud vetélkedő Bocskai István és koráról ( Krizbai Jenő ) érdekes színfoltjai voltak az ünnepi napoknak.

A magyar kultúrát becsülő vendégek a bőség zavarával küszködtek. Feltűnést keltett és méltán szép sikert aratott az elemisták műsora és a Kollégium népi táncegyüttesének nagyszerű előadása. Kónya Tibor iskolalelkésznek köszönhetően a Kollégium diákjai, újra ropják a helyi és más erdélyi tájak táncait. Kicsik és nagyok együtt, igen nagy átéléssel táncoltak színes népi öltözeteikben. Közben Bede István ( XII C o ) a legjobb táncos kitűnő legényesekkel búcsúzott el a közönségtől. A Csipkerózsika a Collegium Gabrielense előadásában ( Tomai Gyöngyi, Demény Piroska ) meghozta a várt sikert. Az irodalmi műsor " Bethlen Gábor álma " címen ( Turzai Melán, Fórika Éva ) a tantestület néhány tagjának és a X- es képzősök felemelő, az otthonmaradást szolgáló, előadásában került színpadra, méltó befejezéseképpen a változatos kulturális programnak.

A Bethlen napi együttlétek az együvétartozást erősítik és a megmaradást szolgálják. A 35 éves Holányi Zoltán és a 91 éves Markó Gábor, a kollégiumi rendezvények hű és állandó résztvevői. Egy forrásból táplálkoznak, pedig különböző generációk képviselői. Korban előttük és köztük még sokan vannak hasonlók. Horváth Vilmos és Erzsébet Belgiumból érkezett és ezúttal is védnökei és támogatói voltak a szavalóversenynek.A műsor végén Horváth Vilmosné okleveleket osztott ki, a magyar nyelv ápolásában jeleskedö műsor szervezőknek. Itt voltak a testvériskolák képviselői, soltvadkerti és siklósi barátaink is.

Az átélt ünnepi napok a folytonosságot jelzik, de egyben az új lehetőségeket és munkastílust is felvonultatták. Visaszaadni az iskola régi fényét, nagy, de teljesíthető feladat, amivel a fiatal tantestület kemény munkával, de megbírkózhat. Az ig. nő zárószavában ezt így fejezte ki: "nem kérek lehetetlent csak ami megvalósítható " Ezt az együtt töltött gyönyörű három nap is igazolja.

2005 máj. 15. Bakó Botond

vissza

Error: Unable to read footer file.