cikkek Bako Botond Dvoracsek Ágoston

Bethlen napok 2005.

"...mi vagyunk a Jelen, ki e vén falak
múltjából serkene életre.
Vagyunk új téglarend, kire eljövõévek
új emeletje húzódik.
Vagyunk a Híd,
tegnapok s holnapok partját vakmerõn átívelõ.
Vagyunk a mára beérett kalász, kinek
magvaiban már új életek csírája piheg,
új jövendõk eleven kezdete." (Szentimrei Jenõ)

 

 

Csaknem négy évszázados iskolafalak között élni és dolgozni megtisztelő, de egyben felelősségteljes kihívás is. Vállalni kell hagyományainkat, amelyek a múltat sűrítik magukba, a jelenben működnek és a jövőbe hatnak. Tudatunk kiteljesedését múltunkból nyert tapasztalataink segítik, de a jövő formálásának szándéka vezeti a jelenben.

A költő előbb idézett sorai is azt sugallják, hogy vállalni kell a múlt időtálló parancsát: jövője csak akkor lesz egy iskolának, ha jelene is van, hiszen a múltnak jövője a mindenkori jelen. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium minden eddigi nemzedéke nemes konoksággal hitt ebben. Idei Bethlen napi rendezvénysorozatunk bizonyította, hogy ez ma sincs másképp.

2005. május 13-15. között véndiákok, pedagógusok, szülők, gyermekek, határon inneni és határon túli iskolák képviselői, barátok és jó ismerősök jöttek el hozzánk, hogy együtt ünnepeljünk, hogy számot adhassunk az elmúlt tanévről, hogy célt és célhoz vezető utat jelöljünk ki, hogy az újabb életharchoz energiával töltődjünk fel mindannyian.

Idei – már hagyományossá vált – ünnepi rendezvénysorozatunk a nevelés három alappillérét – a szülőt – a diákot – és a pedagógust célozta meg. E célnak megfelelően terveztük meg a három nap programjait is, ahol Bocskai István korára és József Attilára emlékeztünk.

Külön öröm volt számunkra, hogy ünnepi rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel Dr. Kötő József- oktatásügyi államtitkár, Lászlóffy Pál – a RMPSZ elnöke, Horatiu Mihai Josan polgármester, Kováts Krisztián- alpolgármester, Soltvadkert és Siklós testvériskoláinak küldöttsége, Markó Gábor- a Kollégium 91 éves véndiákja, Holányi Zoltán – véndiák, Horváth Vilmos és felesége- Belgiumból, belföldi testvériskolák küldöttségei, barátok, ismerősök.

A Bethlen-induló megszokott akkordjai jelezték az ünnepség kezdetét. Bárócz Huba esperes lélekemelő áhítata után Dr. Kötő József, Lászlóffy Pál, a polgármester és az alpolgármester biztató szavai következtek. Szőcs Ildikó igazgató asszony a rendezvény célját ünnepi együttlétnek és bemutatkozásnak nevezte, ami mögött a három igazgató (Szőcs Ildikó, Kónya Mária, Demény Piroska), valamint a fiatal tantestület odaadó, komoly munkája áll.

A belgiumi Horváth Vilmos bácsi által támogatott szavalóversenyünket idén a József Attila emlékév jegyében szerveztük meg.(Főszervezők: Stáb Ildikó és Gáspár Katalin tanárnők). A művészi szavalatok mellett József Attila vers-illusztrációkban és esszékben gyönyörködhetett a szép számban összesereglett érdeklődő közönség. Külön bizottság értékelte és díjazta a legjobb esszéket, a legsikerültebb illusztrációkat és a legtehetségesebb szavalókat. Íme az eredmények:

1. Esszéíró verseny:

I. Díj: Kulcsár Zsófia –XI.A. osztály

II. Díj: Simon Zsuzsanna – X.D. osztály

III. Díj: Szakács Júlia – X.B. osztály

Dicséretek: Székely Helga – X.D. osztály

Hosszú Tünde – X: B. Osztály

2. Vers-illusztráció:

V-VIII. osztály: I.Díj: Molnár Tímea –VII.B. osztály

II. Díj: Miklós Attila – VII.B. osztály

III.Díj: Gálfi Hunor – VI.A. osztály

Dicséretek: Sólyom Mihály –VII.B. osztály

Karsai Gyöngyi –VI.B. osztály

IX-XII. osztály: I. Díj: Vass József Levente – XI.D. osztály

II. Díj: Henning Anna Imola – XI.A. osztály

III.Díj: Sallai Noémi - IX.C. osztály

3. Szavalóverseny:

V-VI. osztály:I Díj: Kónya Klára – Bethlen Gábor Kollégium

Turzai Zsolt - Magyarlapád

III. Díj: Szabó Hilda – Torockó

Dicséretek: Nagy Botond Lehel – Bethlen Gábor Kollégium

Kovács Tamás - Torockó

VII – VIII. osztály: I. Díj: Török Róbert – Bethlen Gábor Kollégium

II. Díj: Nagy Erika - Marosújvár

Sipos Ágnes - Magyarlapád

Dicséretek: Molnár Tímea – Bethlen Gábor Kollégium

Turzai Mónika - Magyarlapád

IX – XII. osztály: I.Díj: Kőmíves Csongor –XI.A. osztály

II. Díj: Mátyus Réka – XI.D. osztály

III.Díj: Pálossy Zsuzsa – XI.B. osztály

Dicséretek: Demény Ágnes –IX.C. osztály

Polgár Dalma - XII.D. osztály

Pénteken délután került sor a kollégium kisdiákjainak irodalmi bemutatkozására. Az éredklődő szülők, nagyszülők, ismerősök és jó barátok zsúfolásig megtöltötték a Kollégium dísztermét . A Kollégium elemistái Weöres versösszeállítással, Zengő ábécével, ludas-játékkal, pünkösdölővel és mesefeldolgozással örvendeztették a vendégeket, szívből jövő játékukkal bizonyították: az öt tanítónő ( Pálffy Zita, Kónya Júlia, Tomai Gyöngyi, Simon Edit és Köble Hajnal ) fáradságos munkája nem volt hiábavaló.

Egy órás fergeteges előadással ezen a napon mutatkozott be a Kollégium népi táncegyüttese is. Három generáció (elemisták-nagyobb diákok- tanárok) színvonalas színpadi műsorral bizonyította, hogy Enyeden a népi kultúra nagyra értékelt újraéledő hagyomány. Kónya Tibor iskolalelkésznek és Szilágyi Róbert informatika szakos tanárnak köszönhetően a Kollégium diákjai újra ropják a környékbeli és erdélyi táncokat. Ezen az estén három táncrend bemutatásával hozták meg a diákok, vendégek tánchoz való kedvét, amit a vacsora után kezdődő táncházban ki is élhettek a vágyakozók.

Szombaton délelőtt kb. 60-70 pedagógus és szülő tanácskozott a gyermekközpontú pedagógia kérdéskörében. (Főszervezők: Stáb Ildikó és László Enikő). Meghívott előadónk Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona gondolatébresztő előadásában a XXI. századi nevelés problémáit világította meg, felvázolva az alternatív pedagógiákban rejlő új lehetőségeket is. Elgondolkodtató volt azon megállapítása, hogy ebben a rohamosan civilizálódó világban, “konzerv-meséken” felnövő gyermekeink egyre inkább “ciróka-betegségben” szenvednek. A szülők és pedagógusok legsűrgetőbb feladatát ezen betegség orvoslásában, megszűntetésében jelölte meg.

Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona az iskolai nevelés legfontosabb feladataként a rogersi elvet jelölte meg, mely kimondja,hogy nevelésünknek elsősorban szeretetre kell épülnie. Ha nevelésünk szeretetteljes, az iskolába érkező diákban kialakul a bizalom és biztonság érzése és képes lesz hatékonyan együttműködni a pedagógussal a nevelési folyamatban.

Előadónk ugyanakkor rámutatott az iskola és a család ellentétes igényszintjére: az iskola túlzott szigorúsága és a család túlzott liberalizmusa között eltéved a gyermek. Ezért tartotta kitűnő ötletnek az előadó, hogy a Kollégium vezetősége inditványozta a szülők és pedagógusok közös tanácskozását. Nanszákné olyan alkura- és együttműködésre alapuló pedagógiai magatartásforma kialakítását ajánlotta, ahol szülő és pedagógus egyaránt partnerként közeledik a diákhoz, közös élmények átélésére törekszik, s egyformán hangsúlyozza a játék-tanulás-munka fontosságát. A nyitottságot kell mindannyiunknak (szülőknek, pedagógusoknak) megtanulnunk, s akkor képesek leszünk másokra is odafigyelő embereket nevelni a jövőnek- hangsúlyozta végül az előadó.

A gondolatébresztő előadás alatt a diákok Bocskai –vetélkedőn csillogtatták történelmi tudásukat (Szervező: Krizbai Jenő). A történelmi vetélkedőn iskolánk diákjai mellett a kézdivásárhelyi, marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi diákok mérhették össze történelmi ismereteiket.

I.Díj: Bethlen Gábor Kollégium I.- Incze Hajnal, Kulcsár Zsofia, Varga Kinga

II.Díj: Bethlen Gábor Kollégium II.- Bodoczi Annamária, Puskás Szidonia, Szabó Erzsébet

III.Díj: Református Kollégium Kézdivásárhely- Léva Zsuzsa, Kiss Zsuzsa, Jochom Zsolt

Dicséret:Református Kollégium Marosvásárhely, Református Kollégium Sepsiszentgyörgy

A verseny értékelése után Dr. Kállay István győri professzor japánról szóló előadását hallgathatták meg.

Ebéd előtt került sor a Bethlen Gábor Kollégium Értesítőjének bemutatására, melyet a kolozsvári Glória nyomda jóvoltából vehetett kézbe az olvasó. Simon János – a Kollégium volt igazgatója méltatta az Értesítő anyagát, s egyúttal beszámolt a tavalyi tanév legfontosabb eseményeiről, melynek hű tükre ez a könyv. A kollégiumi régi hagyományok újjáélesztése céljával bocsátottuk most útjára ezt az értesítőt, hiszen az iskola vezetősége nem titkolja azon szándékát és elhatározását, hogy minden évben megjelentet egy- az elmúlt tanév eseményeit összefoglaló- kollégiumi értesítőt.

Szombat délután is folytatódott a Kollégium diákjainak kulturális bemutatkozása. Az elemisták után most az V-VIII osztályosokon volt a sor.A VI.A-B osztályok tanulói Marton Lili Taligás király című mesejáték bemutatásával szereztek örömöt a szép számban megjelent szülőknek, az érdeklődő közönségnek. Önfeledt játékuk bizonyította : ők sem felejtettek el igaz szívből játszani. A rendhagyó rendezés ( mindenik felvonást külön osztály játszotta) Kóbori Annamária és Gáspár Katalin tanárnők munkáját dicséri.

Külön színfoltja ennek a délutánnak a Collegium Gabrielense együttes valamint a X.D. osztályosok színvonalas előadása. Reneszánsz táncokkal és bábokkal adták elő a Csipkerózsika című mesét. Lélekemelő előadásukkal, összehangolt játékukkal kiérdemelték a közönség vastapsát, s ugyanakkor a legösszeforrottabb csapatcímet. (Szervezők: Tomai Gyöngyi és Demény Piroska).

A Kollégiumi kultúrprogram méltó befejezésének bizonyult a tantestület tagjai és a X.D. osztályos diákok közös irodalmi műsora Bethlen Gábor álma címmel.

A szereplés feszültségét, a nap fáradalmait a tornakertben gyújtott hatalmas tűz körül vezethették le a szervezők, a vendégek. A tábortűz köré összesereglő vendégek, diákok, tanárok vidám jelenetekkel, közös tánccal és nótázással szórakoztak.

A rendezvény záró mozzanataként Pünkösd vasárnapján, a cserkészek, diákok, tanárok és a kitartó vendégek társaságában került sor Bethlen Gábor szobrának koszorúzására. Az ünnepségsorozatot a Vártemplomban megtartott ünnepi istentisztelet zárta.

Idei Bethlen napi rendezvénysorozatunk a folytonosságot kívánta jelezni, de ugyanakkor az új lehetőségeket és az iskolában meghonosodó új munkastílust is észlelhette a látogató, a résztvevő. Szülők, diákok, tantestület és vendégek együtt ünnepeltek a három nap alatt. A rendezvények sikerét a Kollégium tantestületének megfeszített közös munkája tette lehetővé. Köszönet ezért minden pedagógus kollégának, minden résztvevő diáknak és szülőnek! Az együtt végzett munka és az együtt-ünneplés megéreztette mindnyájunkkal, hogy” van még előttünk Út, van még Magasság, melyre acélos lábunk föligyekezhet”. (Szentimrei Jenő).

Demény Piroska

igazgató helyettes
 

 

Error: Unable to read footer file.